Bloggen flyttar – Du följer väl med?

13 Feb

hemsidan

Enhet kommer att flytta bloggen till hemsidan – enhet.se. Vi gör det för att vi vill ge en samlad bild av Enhet. På enhet.se finns vårt partiprogram med vad vi vill uppnå. Vi har också gett vår hemsida en uppfräschning. Det är viktigt för oss att då även bloggen finns i anslutning till detta. Därför kommer vi inte att uppdatera denna blogg mer.

Redan nu kan du på vår nya blogg läsa om vårt kommande årsmöte som kommer att vara

9-10 april 2016 i Stockholm på Södergården, Götgatan 37

 

Vi hoppas att du vill följa med oss och fortsätta följa oss. Det gör du enklast genom att följa länken nedan och på höger sida förnya din prenumeration på vår blogg. Vi tackar dig i förväg för detta och säger ”På återseende!”

 

PrenumereraEnhets blogg

Hemsidanenhet.se

Om årsmötetVälkommen till års- och medlemsmöte

Annonser

Julbrev

23 Dec

Julen är den tid då vi kan reflektera över och dela med oss av det vi har åstadkommit under året. Vi firar löftet om ljusets återkomst och bekräftar vår tillit till livets cykler av ljus och mörker, dag och natt, sommar och vinter, ansträngning och vila. Under julen, när vi upprepar våra ursprungsberättelser i form av sagor, sedvänjor och julspel blir vi även påminda om vår berättartradition.

För mig handlar det kristna julspelets symbolik framförallt om bemötande. Det finns kraftiga spänningar i julens iscensättning såsom klasskillnader, religiösa konflikter, politiskt förtryck, människor på flykt, vintern som kommer samt utmaningen av normer som överskrids i Marias och Josefs förhållande. Julspelet bjuder med sina enkla mirakler ett enormt utbud av exempel på förhållningssätt och just det här året känns det särskilt aktuellt. Med tiggarna, ensamkommande barn och familjer på flykt i våra närområden, saknas knappast möjligheten att uppleva julens inneboende verklighet.

En del människor har möjligheten att uppleva julens nåd och dess överseende med vår mänsklighet och den omfamnande stämning som julen bjuder på. Samtidigt har en del andra den motsatta upplevelsen. För dem innebär julen ökad stress, upplevelsen av utsatthet, utanförskap, ensamhet och löften om en fortsatt meningslös existens. Här har vi kanske de bästa av möjligheter till introspektion och själviakttagelse – både som individer och som organisation.

I Enhet finns det ytterligare speciella kopplingar till julens budskap – budskapet om fred på jorden och tron på att ljuset återkommer bär en särskild mening i Enhets vision, där vi anser att det är inre frid som leder till yttre fred. Vi betonar naturen och alltings ömsesidiga beroende, vi bejakar det själsliga och det kreativa. Vi lyfter fram verkligheten av att alla bidrar till samhällets välstånd utifrån deras likavärde. Och vi inser att för att realisera denna vackra värld som vi i våra hjärtan vet är möjlig, krävs det en attitydförändring.

Vi befinner oss i  en fortsatt utformning av den värld och det samhälle vi önskar. Det som Enhets visioner bjuder på är insikten att vår relation till oss själva, till varandra och till naturen är pelarna, på vilken en upplyst framtid kan vila. Det viktigaste är då att sköta dessa förhållanden. Och det kräver att vi granskar våra attityder på inre och yttre plan, hur vi bemöter vår egna brister, hur vi uppfattar och bemöter andra och inte minst hur vi förhåller oss till varandra inom Enhet. Attitydförändring handlar alltså inte enbart om vår konsumtion, utan även om det vi tillför i form av värdegrund, etik och förhållandesätt.

Detta innebär att vi ständigt bör engagera oss i vårt förhållningssätt – vi bör titta på det, beskriva hur det är, och formulera hur vi vill ha det fortsättningsvis. Ett annat ord för förhållningssätt är attitydkultur. Vilka attityder har och upprätthåller vi och hur tjänar de det högsta i oss? Hur tjänar en attitydkultur vår inre frid, tillit och mångfald? Hur kan jag höja nivån i mitt inre förhållningssätt och bidra till en mer kreativ, kärleksfull och upplyftande atmosfär? Hur kan jag kommunicera när energin sjunker och kreativiteten håller sig borta? Hur vill vi bemöta flyktingar i vårt land och hur skiljer det sig från hur vi bemöter våra nära och kära eller andra medlemmar i Enhet?

Det är i den andan jag med glädje bjuder in alla medlemmar till reflektion kring ‘Enhets allmäna förhållningssätt’ och välkomnar vår allra första arbetsgrupp in i vårt nya intranät. Denna arbetsgrupp kommer passande nog att handla om vårt förhållningssätt. Vi tar gärna emot kommentarer på ett första utkast som finns här att utforska : Klicka här

En av de enklaste gåvor vi kan ge andra är att berätta vad vi önskar och behöver. När vi bemöter andra med transparens om våra egna förväntningar skapar vi förutsättningar för lyckad kommunikation. Nu är alltid den bästa tiden att ge andra insikt om och tillgång till oss som människor, genom att berätta hur vi vill bli bemötta och hur vi vill bemöta andra. På ett organisatoriskt plan innebär det att vara delaktig i den löpande utvecklingen och etableringen av vårt förhållningssätt, vår kultur av attityder. Genom att sträva efter ett aktivt etiskt förfarande och en transparens i vårt förhållningssätt förmedlar vi även vår ambition om ‘en bättre värld som vi alla vet i vårt hjärta är möjlig’.

Med detta önskar jag alla medlemmar en god jul och ett gott nytt år!

Dominic Venter
ordförande i Enhets styrelse

Vägen till självorganisering

11 Maj

Vi befinner oss i en samhällsomvandling där utvecklingen innebär att vi lämnar den gamla industriella och maskinliknande organisationskulturen. Den hierarkiska organisationsstrukturen hör det gamla samhället till och människor upplever mer och mer frustration kopplat till den typen av struktur och tankesätt. Människor längtar och dras till nya sätt att organisera sig och samverka med varandra.

Således börjar en ny typ av organisationskultur växa fram i takt med det paradigmskifte vi ser allt mer av i samhället. Ett begrepp att beskriva detta nya är med ordet kaordiskt – mitt emellan kaos och ordning – karaktäriserat av naturens fundamentala organiserande principer. Om detta finns mer att läsa i blogginlägget Kaordiskt Enhet.

I mötet mellan kaos och ordning finns en plats av både-och där något nytt föds. Precis som livet självt emanerar ur denna förening kan vi se kreativitet och innovation födas härur. När en organisation drivs från denna plats kan vi kalla den organisk, och den har den självorganiserande kraften som styrprincip. Det innebär att alla bidrar till helheten på sitt individuella och bäst lämpade sätt utifrån vetskapen och förståelsen om vad som, och varför det, behöver göras. Alla delar samma målbild.

Under valrörelsen 2014 fanns det inga som helst frågetecken kring vad målet var. Under flera år hade målet om riksdagsinträde 2014 prytt toppen på samtliga verksamhetsplaner i partiet.

Då alla deltagare var överens om vart organisationen strävade uppstod en självorganiserande kraft på många håll i landet. Här nedan listas flera exempel på tillfällen då denna kraft kom i uttryck.

Exempel på kaordiska aktiviteter i valrörelsen 2014:

Kandidater till kommunfullmäktige startade sina egna personliga valkampanjer, bland annat genom att skapa företagssidor på Facebook och andra mediekanaler:

kicki 2 caordic

 

Medlemmar skapade, på eget initiativ, digitala vykort att sprida på internet.

10549231_10204067746989894_7410502619158507029_o

Somliga tryckte upp sina vykort till plakat och använde på mässor och events.

10609646_10152401705881902_6907949607391211388_n

Det var de som tog initiativet att skapa filmklipp som sedan lades upp på Enhets youtube-kanal.

 

Det var bara fantasin som satte stopp när det gällde aktiviteter. Här var det några medlemmar som marknadsförde Enhet på sin husvagnssemester.

10636230_10152455124124234_643465108848843653_n

Medan somliga medlemmar designade sin egen reklamtext att sätta på bilrutan.

10614120_10203076088563057_98839032211962806_n

Den kaordiska lokala valrörelsen

I lokalgrupperna runt om i landet drogs det igång mängder med aktiviteter för att sprida Enhet i valkampanjen:

 • ·         Träffar och möten
 • ·         Aktioner på stan där man oftast delade ut Enhetsbroschyrer
 • ·         Föreläsningar och utbildningar
 • ·         Studiecirklar
 • ·         och andra events

  Inbjudan infoträff Stockholm

  Lokalgrupp som anordnade föreläsning om Enhet,

 

 

 

 

1965551_10154664775730438_1798519892490054135_o

Delar av Stockholms lokalgrupp som delade ut Enhetsbroschyrer i Kungsträdgården, Stockholm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalgruppen i Dalarna lät trycka upp två stora vägplanscher som placerades ut på strategiska platser i Dalarna. De hittade inspirationen ifrån Enhetsbroschyrer och hemsidan.

enhet_blge_affisch1626

 

Det var förstås betydligt fler medlemmar som valkampanjade kaordiskt än de fåtal exempel som nämndes här. Det som kännetecknar dessa handlingar är kreativitet, lust, vilja att bidra till helheten och engagemang ifrån hjärtat. Människor som brinner för något större och skapar något utifrån det tillståndet. Det finns en alldeles speciell energi i att få ta del av andra människors bidrag till gemensamma syften och processer. Det göder ens egen vilja och lust att bidra eller göra ytterligare bidrag. Som dåvarande styrelseordförande i partiet fanns det inget som gav mig mer glädje och energi att fortsätta göra mitt arbete som att bevittna dessa initiativ och det fantastiska engagemang som uttrycktes.

Då medlemmar i Enhet redan beter sig på ett kaordiskt sätt innebär en förtydling av kaordisk organisation att definiera det som redan sker i Enhet snarare än att introducera något nytt. En mycket viktig faktor i sammanhanget är delaktighet – att medlemmar är med i utvecklingsprocessen. Det här vill vi se mer av i organisationen. Medlemmar behöver vara med och besvara de existentiella frågorna för organisationen – varför finns vi och vad är vårt syfte? Detta påverkas i hög grav av samhället, utifrån kommande behov, förväntningar och krav. Genom att besvara dessa frågor formaliseras organisationens existensberättigande.

Ett av målen med det kaordiska arbetssättet är att göra processerna levande, dynamiska och nära alla medlemmars medvetande om partiet, med betydligt fler medskapare än idag. Jag tillsammans med mina kollegor i Enhet ser fram emot att få se denna utveckling och bevittna hur den nya tidens organisation slår ut i full blom – där mångfalden är själva kärnan till utveckling och framgång.

Sara Hamidi Widén

__________________________________________________________bild (3)

Om Sara:

Jag satt som ordförande i Enhets styrelse 2013-2015, innan dess hade jag rollen som sekreterare. Blev aktiv i Enhet redan 2006 och satt i styrelsen i över sju år.

Numera ägnar jag mer tid åt att få livspusslet att gå ihop. Hälsa och mänskliga relationer är hjärteämnet. Bor med man och bonusbarn i södra delen av Stockholm.

På fritiden ägnar jag mig gärna åt matlagning, sång, dans, mänskliga möten och mind-body-aktiviteter.

 

 

Att bo på en Enhetsgård

16 Feb

Dagens gästbloggare är en medlem i Enhet. Observera att detta är en anonym variant på ett tidigare blogginlägg om samma ämne (det är alltså inte publiceraren som är författaren). 

Hej allesammans i Enhet!

Jag är medlem i Enhet sedan två år tillbaka och har nu i höst varit på min första sammankomst i Stockholm. Det känns väldigt bra att ha hittat människor att sträva tillsammans med mot ett mer helt samhälle och en mänskligare värld, på naturens villkor.

Jag söker folk!

Jag har närt en dröm i många år om att skapa en Bygemenskap på landet, en ”Enhetsgård”. Jag vill där kunna leva mer i fas med min egentliga person. Jag känner att jag kompromissar alltför mycket med mig själv då jag lever i ”ekorrhjulet”: köper alla min mat i butik, arbetar åt någon annan, köper kläder och saker som jag egentligen skulle velat tillverka själv och låter almanackan styra mitt ”fikande” med vänner. Och så ser jag att ungdomar mår sämre och sämre och att klimatet förändras i rask takt. Jag vill bygga en plats som inger hopp åt unga och vuxna och som visar att ett hållbart liv är möjligt.

Jag kan så mycket och vet så mycket men endast en bråkdel kommer till användning. Jag vet också att livet kan bli så mycket mer om man slår ihop sina idéer och sitt kunnande och smider planer och projekt med andra!

Därför vill jag ut på landet och leva mitt liv! Men inte ensam.

Vem är jag då? Jag är en 44 årig kvinna som bor i Stockholmstrakten. Jag är uppvuxen dels i skogen i södra Norrland och dels i ett samhälle nära storstad.

Jag har gått tolv år i Waldorfskola samt studerat Humanekologi till C-nivå. Ät utbildad Fritidsledare med social inriktning (2år) och Trädgårdsmästare med inriktning på Biodynamisk grönsaksodling (3år). Har även 10Hp i Ekologisk boende och byggande från Högskolan Dalarna.

Hittills har jag livnärt mig på arbete inom vård och omsorg.

Teater, sång, friluftsliv, kontaktimprovisation, kreativitet, självhushållning och yoga är intressen jag har. Dessutom är jag en mycket kär skogsvän samt har erfarenhet av politiken.

I kommunens regi startade och drev jag en skolträdgård en säsong tills kommunens medel ”tog slut”.

Vem söker jag då?

Jag söker alla slags människor som är engagerade i sin personliga utveckling likväl som samhällets och världens. Jag vill att vi medvetet och aktivt lever och inspirerar andra till en mer socialt och ekologiskt hållbar värld.

Jag drömmer om en levande by där man gör det man själv drömmer om.

Personligen funderar jag kring en verksamhet som ska rikta sig till unga i syfte att stärka deras självkänsla och känsla av mening och sammanhang. Om någon råkar ha examen som Socionom eller lärare så vore det passande!

Ispirationskällor

SLOW-rörelsen, Eckhart Tolle, Rudolf Steiner, Thich Nhat Hanh, Eileen Caddy (Findhorn), Kay Pollak, tidsskriften ÅTER, Stiftelsen Ekäret, Sörby reterat etc.

Var vill jag bo?

Jag vill helst att gården ska ligga i Sörmland, Gästrikland, Hälsingland eller Dalarna.

Boendet tänker jag att var och en får bestämma fritt över. Vissa vill dela, andra vill bygga sitt eget ekoslott eller jordskepp. Personligen drömmer jag om ett gediget, falurött timmerhus.

Viktigt

För mig är det viktigt att platsen använder trådburen teknik för hälsan.
Bilpool är genialiskt och återbruk och korta kretslopp är målet. Solkraft i så hög utsträckning som möjligt och avgörande att sträva efter ett hållbart och moget sätt att kommunicera och utvecklas tillsammans!

Vänliga hälsningar!

Maila mig gärna på: hjortronmyr@live.se så bjuder jag in till träff!

Om Kaordisk Enhet

23 Dec

Vi lever i en föränderlig värld där samhällsutvecklingen går framåt i en rasande snabb takt. Detta speglas också i våra företag och organisationer. Det går att se att vi lämnat ett paradigm och börjat färden in i ett nytt – där samverkan och självorganisering är bärande delar. Samtidigt lever många människor kvar med en uppfattning om att den hierarkiska strukturen fortfarande är normen. Många organisationer garderar sig genom att leva med ena foten i det gamla och andra foten i det nya som ofta innebär osäkerhet och förvirring. Det är viktigt att veta åt vilket håll man vill sträva åt och vilka organisationsmodeller man vill klippa banden till. I följande text beskriver vi några av det nya paradigmets organisationsprinciper som bygger på det kaordiska synsättet – balansen mellan kaos och ordning.

Begreppet Kaordisk och partiet Enhet

Begreppet kaordisk bygger på två ord – kaos och ordning, och användes först av Dee Hock 1993 som en beskrivning av den karaktär som präglar framtidens organisationer, bland annat hans egna organisation Visa. Ordet reflekterar spänningen som finns i det skapande moment som enligt forskning i kaosteori och komplexitetsteori definierar alla levande system. Hocks vision bygger på hans erfarenhet av hierarkiska organisationer som enligt honom förtrycker kreativitet och utveckling:

“De höll på att bli ett offentlig hot, i motsats till den mänskliga anden och destruerande av biosfären. Jag var övertygad om att vi var på gränsen till en epidemi av institutionellt misslyckande.” Dee Hock

Hocks idéer utvecklades till en beskrivning av grundprinciper och processer för hållbara, utvecklande organisationer. Många av de värderingar och principer beskrivna i Hocks arbete finns redan i Enhets vision och org lövvärdegrund. Idémässigt ligger Enhet på framkanten av paradigmskiftet/omställningen som pågår. Det kaordiska sättet att uppfatta vår organisation är ett sätt att förverkliga vår vision om “den bättre värld vi vet i våra hjärtan är möjlig” (Charles Eisenstein).

Brister det i Enhets organisationsplan idag? Båda ja och nej. Den nuvarande organisationsplanen innehåller de flesta strukturella aspekter som behövs för att medlemmar kan orientera sig i Enhets verksamhet. Det finns olika arbetsgrupper där medlemmar kan engagera sig, tillsammans med stadgar och partiprogram som regelverk – en gedigen beskrivning av vad vi gör. Det som brister är våra gemensamma synsätt på organisationen, som behöver uppdatering. Ett av målen i en organisationsuppdatering är att förtydliga, fördjupa och förstärka förståelsen för hur vi arbetar. Främst i det avseendet är våra relationer, inte bara hur vi förhåller oss till varandra, utan även vilka möjligheter vi har att vara medskapare i Enhets verksamhet.

Enhets expansion har belyst det faktum att Enhet befinner sig i en situation där organisationens värdegrund och vision inte står i harmoni med en de facto upplevelse av en centralstyrd organisation. En typisk hierarkisk organisation som fundament har aldrig varit målet för Enhets utveckling. I det avseendet finns det behov om att möjligöra den inneboende potentialen av Enhets vision och värdegrund genom att utveckla våra sätt att uppfatta hur vi engagerar oss.

Det kan vi utveckla och förstärka genom att sikta på att bli en medveten, lärande organisation som dynamiskt fördjupar vår förståelse av våra syften, principer och praxis. En sån fördjupning bygger på kvalitén i relationer och processen av ett kontinuerligt samtal i medlemskap/Enhet om de aspekter som vi bygger vår identitet på. En förstärkning av Enhets organisationskultur behövs för att säkra organisationsmiljön där medlemmar engagerar sig.

Tabellen nedan beskriver skillnader mellan det utdaterade konventionella synsättet och det framväxande kaordiska systemet.

Konventionella System: Framväxande System:
Stängd Öppet
Top-down och centraliserade Multi-centrisk och själv-organiserande
Korporativ Författningsenligt
Hierarkisk Distributiv
Departmentaliserade Fractal
Kontrollerande Aktiverande

En anmärkningsvärd aspekt av Enhet är hur många medlemmar som uttrycker upplevelsen av att ha “hittat hem” i partiet. Denna upplevelse är oftast tillskriven till Enhets värdegrund och vision. Det är önskvärt att värdegrunden skapar trygghet och tillit i en gemenskap av mmedarbetare individualitetänniskor som kan vara sig själva i gruppkontexten/gruppsammanhanget. Att behov av prestation eller tillhörande av något ideologiskt block är frånvarande, och en existensberättigad miljö har byggts där alla upplever sig som värdefulla. Att alla kan bidra efter sin egen förmåga.

Det är även grundprincipen för de vackra komplexa förhållanden vi kallar naturen, och därutav Enhets vision av en politik på naturen och människors villkor. Enhet förespråkar även största möjliga frihet för alla – ett uttryck för frihet under ansvar, precis den princip som reglerar alla levande system. Ett exempel från naturen är att ett rovdjur har friheten och möjligheten att döda hur mycket som helst, t.o.m hennes konkurrenter. Men sådant beteende har konsekvenser som till slut leder till utrotning genom kraften av naturens självorganiserande karaktär. Levande system trivs i ett smalt band mellan kaos och ordning.

Det som präglar Enhets vision och värdegrund är främst ideal att sträva efter, snarare än statiska föreskrivningar om hur saker och ting borde vara. Utifrån ett organisatoriskt perspektiv baserat på en kaordisk modell kan man beskriva dessa ideal på följande sätt:

 • Är baserad på tydlighet i gemensamt syfte och principer.
 • Självorganiserande och självstyrande i sin helhet och delar.
 • Designad för att främja maximal autonomi/självstyre samtidigt som samordning och koherens/samstämmighet finns på alla nivåer .
 • Drivs från periferin, enad i kärnan.
 • Är hållbara i syfte och princip, formbara i form och funktion.
 • Rättvist fördelar kraften, rättigheter, ansvar och belöningar.
 • Är kompatibel med och främjar mångfald, komplexitet och förändring.
 • Förenlig med mänskligheten och biosfären.
 • Ständigt lärande, anpassande och förnyande.

Harmoniskt kombinerar samarbete och konkurrens s.k coopetition. Befriar och förstärker kreativitet, påhittighet, initiativ och omdöme. Konstruktivt utnyttjar och harmoniserar konflikter och paradox.

Om vi redan har det här i styrdokument, vad är det som saknas?

Vad som saknas är en kultur av aktivt engagemang med självorganisation, lika fördelning av resurser och information. Allt för mycket arbete utförs av för få människor, med föjld av att för lite information delas och medskapas. Organisationen är i obalans med sin värdegrund, förtroendevalda riskerar att bli uttbrända och arbetskvalitén blir lidande. Här finns några exempel på områden som har potential att öka kvalitén i Enhets arbete.

 • Fördelning av arbete och ansvar
 • Transparens och öppenhet
 • Likvärdighet
 • Aktiva samtal om värdegrund och etik och dess betydelse
 • Aktivt medlemsengagemang i strategisk utveckling
 • Kultur / förväntning av centralstyrning / ledarskapsbeslut / tillåtelse

Hur kan vi förbättra oss?

Här finns några ändringar vi kan verkställa genom att som organisation engagera oss för att
forma våra organisationskultur och utvidga våra förståelserum för vårt gemensamma arbete:

 • Förmedla tillit fritt från prestationskrav – alla tar ansvar för och presterar efter förmåga, organisationen bär ansvaret gemensamt.
 • Medlemsområden på hemsidan där all info + utvecklingsrum / forum osv. finns.
 • Bjuda in till och delegera organisationsförvaltning i alla aspekter och former.

För att kunna nå det, behöver vi:

 • Betydligt fler medlemmars engagemang
  • Alla aktiviteter behöver fler personal
  • IT
  • Kommunikation
  • Admininstratörer
  • Finansiering
  • Events
  • Ideologi & Statsvetenskap
  • Forskning/Tankesmedja
  • Förvaltning
 • Uppgradering av infrastrukturen
  • Onlineverktyg för gemensamma engagemang
   • Medlemsområden på hemsidan
   • Medlemsforum på hemsidan
   • Webinar
   • Dokument- och bildproduktion
   • Mötesmjukvara / omröstningsverktyg

Det kaordiska arbetssättet bygger på en metastruktur som fungerar som en ledstjärna för alla deltagare. Denna sexdelade metastrukturen är som en holon* med element som leder från syfte till principer till deltagare till organisationskoncept till stadgar och sist till praxis. Alla delar stöder varandra i system och delar. Delarna beskrivs som linser genom vilket man kan åskada organisationen.
* Holon, se http://en.wikipedia.org/wiki/Holon_(philosophy)

Sex linser för att se Enhet

 • Syfte: Ett klart, gemensamt förstått uttalande för det som identifierar och binder Enhet samman, det som är värdigt att sträva efter.
 • Principer: Klara, gemensamt förstådda uttalanden om hur medlemmarna/deltagarna kommer att uppträda i strävan efter Syfte. Som organisationens DNA-kod är principer prövostenen / kriterium för alla beslut.
 • Medlemmar: Alla relevanta och berörda parter är nödvändiga för partiets effektiva aktiviteter och fortsättning. Enhet behandlar alla, inte bara medlemmar, efter Principer ovan dvs externa organisationer, personer, företag och rörelser.
 • Organisationskoncept: Beskrivning av förhållandesätt som alla kan lita på är riktigt, rättvist och effektivt för att uppnå syftet i enlighet med principerna.
 • Stadgar: regelverket som specifierar organisationskonceptet i form av rättigheter, skyldigheter och förhållanden mellan medlemmar/deltagare, vilket ger upphov till organisationen som juridisk person.
 • Praxis: Verksamhet, aktiviteter, projekt och tjänster genom vilka medlemmar driver organisationens syfte och skapar värde.

Idag finns rikligt med stoff att tillämpa. Enhet har stödjande beskrivningar och/eller dokument i alla sex kategorier. Under tillfällen har en liten del av medlemmarna varit medskapande i processen. Ett av målen med det kaordiska arbetssättet är att göra processerna levande, dynamisk och nära alla medlemmars medvetande om partiet, med betydlig fler medskapare än idag.

Vad vi nu beskrivit – Enhet utifrån kaordiska principer – skulle i praktiken inte innebära en genomgående strukturförändring i Enhet som organisation. Då Enhets värdegrund redan bygger på dessa principer skulle det snarare innebära ett förtydligande och uppmuntrande att följa de organiska principer Enhet redan står för: natur, samverkan, mångfald, tillit, decentralisering och syntes. En balans mellan motsatser som rymmer “både-och” likt symbolen för yin och yang. En balans som innebär Enhet.

Arbetslinjens tid är förbi – dags för existenslinjen

10 Sep

Vi befinner oss mitt i mänsklighetens största samhällsomvandling någonsin.
“Mer än hälften av dagens jobb har automatiserats inom 20 år” står det i en ny forskningsrapport från Stiftelsen för strategisk forskning av ekonomen Stefan Fölster och fysikern Lars Hultman. “Människorna behövs inte när datorer tar över” sa Andrew McAfee i Almedalen, professor vid MIT i USA, medförfattare till boken “The second machine age”.

De omvälvande sociala och ekonomiska effekterna av datorisering och robotisering borde vara huvudtemat i den politiska debatten. Men i stället diskuteras jobben, som om ökad efterfrågan i ekonomin fortfarande leder till fler traditionella jobb, utan vilka dagens ekonomiska modell inte fungerar och där lön på arbete utgör samhällets skattebas. Men när maskinerna börjar sköta sig själva är Arbetslinjens tid förbi.

Ändå kör Sverige på, som om industrisamhällets logik fortfarande gäller. Samtidigt som samhällsomvälvningen fortsätter i ökad takt. Informationsteknologin har på 20 år revolutionerat vårt sätt att leva och arbeta. Och ändå har vi bara sett början av denna utveckling. Enligt happy peopleMoore´s lag fördubblas datakraften i samhället var artonde månad. Otaliga nya användningsområden öppnas. Produkter och tjänster görs mångdubbelt effektivare och till lägre priser. En fascinerande utveckling, ännu mer omvälvande än när för drygt 100 år sedan jordbruksepoken övergick i industriepoken. Då liksom nu borde vi försöka dra full nytta av epokskiftet – till glädje för hela befolkningen – i stället för att som nu använda tekniken för kontroll och övervakning, skapa arbetslöshet och fattigdom för ett flertal, och göra ett fåtal mycket rikare.

Så länge som vi inte förändrar vår syn på utvecklingen kommer datoriseringen att göra alltfler människor arbetslösa och bidragsberoende. Det leder i sin tur till en farlig social skevhet. Brist på inkomst och jobb skapar otrygghet och stress, vilket undergräver samhällsklimatet. Ekonomiprofessorn i London Guy Standing har skrivit en bok om detta, som översatts till svenska med titeln Prekariatet, det namn han ger en ny växande och medellös samhällsklass.

Existenslinjen

Bortom vänster-höger-tänkande växer en annan samhällsuppfattning fram byggd på empati och helhetstänkande. För att möta utmaningar, som en minskande del av befolkningen sysselsatt med traditionella lönejobb utgör, har partiet ENHET formulerat en ny välfärdsmodell, Existenslinjen. Den utgår ifrån FN:s deklaration om alla människors lika värdighet. Människor har värde därför att vi existerar, och inte bara om vi presterar.

Genom ökad närdemokrati engageras människor att utveckla samhället tillsammans. Existenslinjen värderar människans unika egenskaper, som – i motsats till maskinernas – är kreativitet, omtanke och vård, relationsbyggande, rekreation och fortbildning samt stöd och inspiration åt 10599700_10203405309992347_1062634585520270258_nandra, egenskaper som i dag inte värderas på samma sätt med Arbetslinjen. Den ”utbrändhet” som Arbetslinjen leder till hos många människor är kostsam för samhället, inte bara ekonomiskt utan än mer socialt.

Existenslinjen innebär att en grundtrygghet, som garanterar en värdig överlevnad, är en mänsklig rättighet. Och vidare att alla medborgare har lika rätt till del i vinsterna från både den tekniska utvecklingen och från våra gemensamma naturresurser. 

Med Existenslinjen får alla medborgare en garanterad basinkomst utan krav på motprestation. Lönebeskattningen minskas, vilket finansieras med ökade avgifter på uttag av naturresurser samt genom att successivt avveckla Arbetslinjens kostsamma och i många stycken godtyckliga fördelningssystem.  

Som resultat stiger åter efterfrågan på mänskligt arbete. Valfriheten ökar, när alla får mer tid för sina barn, för gamla och för sjuka. Det blir lättare att ta deltidsjobb eller säsongjobb och att ta ledigt, när man behöver en viloperiod eller vill fortbilda sig. Alla får en bättre förhandlingsposition på arbetsmarknaden. Jobben fördelas på fler. Det blir lättare att starta nya småföretag inom olika servicebranscher. Stress och sjukdom kommer att minska, när ingen behöver oroa sig över att bli vräkt från sin bostad eller att inte ha mat för dagen. Lokalsamhällena stärks och kreativiteten kan blomstra.
Riksdagskandidaterna för Enhet

Anders Axner, civilingenjör, Skokloster
Sara Hamidi Widén, hälsoinformatör, Stockholm
Jens Jerndal, författare, Lund

Lars-Olof (LO) Landin, civilekonom och turistchef, Stockholm
Martin Larsson, civilingenjör, Vingåker
Agneta Oreheim, socionom, Göteborg
Georg Svensson, företagare, Haninge

Dominic Venter, snickare, Harlösa

 

 

Enhet välkomnar PP i debatten om Basinkomst

29 Aug
Att Piratpartiet äntligen kommit ut som medborgarlönsförespråkare är välkommet. Deras grundideologi med kunskap och immateriella tillgångar som marknadsallmänningar stämmer väl överens med att ”livet” i sig inte ska villkoras av en paternalistisk statsapparat som ska avgöra om livets nödtorft ska ges dig, eller inte. Vi i Enhet applåderar Piratpartiet för deras nya linje.

Vad Piratpartiet dock saknar är en finansieringslösning som inte slår mot samhällsekonomin. En medborgarlön/basinkomst kan nämligen inte finansieras med skatter på arbete och kapital. Dels kommer opinionen inte att tillåta det, dels kommer de kunskap finansieringskattehöjningar som krävs snedvrida marknaden för mycket. Av denna anledning har frågan om basinkomstens finansiering vanligen sammankopplats med de skatter som snedvrider marknaden minst – skatter på jord och ekonomiska privilegier. Detta faller väl ut i linje med Piratpartiets grundideologi att snedvridande monopol inte är önskvärda i en fri marknadsekonomi och ett fritt samhälle. Men varför begränsa den tanken till endast kunskap och immateriell rätt, Piratpartiet?

Vi i Enhet har anammat en ”Existenslinje” där skatter på ekonomiska orättvisor används för att finansiera en basinkomst för alla medborgare i Sverige. Genom att omvandla riktade bidrag och avdrag till en generell basinkomst samtidigt som vi kvittar ned inkomstskatter och moms på ekologiska varor med hjälp av naturresursavgifter skapar vi inte bara ett enkelt, rättvist och frihetligt trygghetssystem utan även en friare marknadsekonomi där våra företag ges bättre möjlighet att skapa ett hållbart välstånd för Sverige.

De neoklassiska idéer som styrt finanspolitiken sedan 80-talet har grundlagt ekonomiska klyftor mellan människor och ödelagt stora skog höstdelar av vår natur. Vi i Enhet anammar istället en geoklassisk finanspolitik där våra naturliga allmänningar står i centrum och där den som profiterar passivt på andras arbete via ekonomiska privilegier eller förstör naturen får betala skatt – men den som genom arbete eller fritt företagande skapar välstånd åt samhället får behålla frukterna av sina insatser själv. Värdet av våra gemensamma allmänningar fördelar vi sedan som basinkomst till medborgarna. Vi ser denna ekonomiska naturresursdelning som en självklar utveckling av vår svenska allemansrätt.

Existenslinjen betyder att Sverige optimeras för trygghet, frihet och materiellt välstånd på naturens och människans villkor. Piratpartiets nya intresse för basinkomst är välkommet. Låt oss hoppas att fler nu ser fördelarna med denna viktiga reform.

Jonas Lagander,

riksdagskandidat för Enhet

 

%d bloggare gillar detta: