Arkiv | maj, 2012

Vad har känslor och kärlek med skolan att göra?

26 Maj

Jag måste få besvara den frågan med en motfråga: ”Vad har känslor och kärlek med livet att göra?” Skolan må hittills ha betraktats som en yrkesförberedande institution. En institution där människan i första hand förbereds för det yrkesverksamma livet (from 7 års ålder, för att det kändes som en lämplig ålder), där vi som samhällsmedborgare skolas för att bidra till den industriella revolutionen och samhällets materiella och ekonomiska utveckling – Välfärdsstaten Sverige. I denna utveckling så har många delar av människan försakats och gått förlorade. Våra mänskliga grundläggande värden ersattes med pengavärde och den baksmällan blir allt mer och mer uppenbar i samhället. Fler och fler grupper slås ut. Yngre och yngre människor mår sämre och sämre. Självskadebeteenden, våld, kriminalitet, skadegörelse, drogmissbruk, psykiska sjukdomar, bokstavsdiagnostisering. Allt detta ökar i vårt samhälle.

Och vi kör bara på, på samma sätt. Vi till och med trycker på gasen lite i tron att vi ska kunna passera problemet, trots att vi bara kommer att köra in ännu hårdare i väggen den dag det smäller på riktigt, och tro mig, det kommer det att göra om vi fortsätter i samma riktning. Hur yrkesförberedande skolan än må vara så kommer större delen av befolkningen i sinom tid att vara alltför sjuk för att arbeta om vi fortsätter som vi gör.

Vad är egentligen sann välfärd? Är välfärd verkligen bara ekonomi? Kan välfärd endast beräknas i BNP och i sociala skyddsnät (som för övrigt inte ens fungerar och som behövs till stor del för att pressen för att leva i det ekonomiska systemet för många människor blir så påfrestande att de blir olyckliga och sjuka)? Är det välfärd när kampen för överlevnad blir så övermäktig för människor att de går under? Borde inte välfärd vara likställt med välmående?

Systemet gräver sin egen grav när vår välfärd beräknas i siffror och ekonomi istället för i mänskligt välmående. Ett sjukt fungerande system gör komponenterna i systemet sjuka. Ekvationen är rätt enkel. En välmående befolkning är grunden till ett friskt samhälle. I kampen för överlevnad slocknar både vår kreativitet och vår önskan att bidra till samhället. I kampen för överlevnad dör drömmarna och därmed stannar även utvecklingen. Vi förmår bara se till oss själva, inte till gruppen. Det är så överlevnadsinstinkten fungerar.

Känslor och kärlek har i allra högsta grad med skolan att göra, för att känslor och kärlek har med människan och livet att göra, och det är just människor som går i skolan även om vi i många fall valt att se våra barn som maskiner utan egen vilja och utan känslor. Vad skulle hända om vi vände på vårt sätt att tänka? Om vi insåg att sant välmående inte föds ur prestation och effektivitet utan att sann kreativitet och effektivitet föds ur välmående. Ett samhälles ekonomi kan må bra först när människor mår bra, det fungerar inte tvärt om. Hur många av oss har inte konstaterat att pengar inte är lika med välmående? Du kan inte köpa dig fri från cancer.

Känslor och kärlek har i allra högsta grad med skolan att göra, för att känslor och kärlek har med människan och livet att göra. Känslor och kärlek har med grunden till allt välmående att göra. Och välmående är grunden till ett hållbart samhälle. Vad skulle hända om vi såg varje individs mänskliga värde och unika möjligheter att bidra, istället för att som nu betrakta människorna som utbytbara skruvar och muttrar i samhällsmaskineret, där skolan står för produktionen av fler skruvar och muttrar. ”Och lite svinn får man räkna med.” Vad skulle hända om vi vände på vårt sätt att tänka och lät kärleken vara upphovet och drivkraften i det vi önskar skapa istället för som nu – Belöningen ersatt av siffror på ett kontokort med ett löfte om en löst hängande plats i ”välfärden”.

För ett nytt lärande i en ny tid och för ett mer medmänskligt kärleksfullt samhälle….

Sanna Nova Emilia
www.sannanovaemilia.se

Annonser

Existenslinje istället för Arbetslinje

24 Maj

Jaha, då har vi fått det bekräftat. Det vi innerst inne redan visste.

För några dagar sedan släpptes en rapport som visade att nivåerna av sjuk-, arbetsskade- och arbetslöshetsförsäkringarna i Sverige har minskat drastiskt. Från att ha varit näst högst i världen (2005), till att nu ligga en bra bit under genomsnittet för OECD-länderna. Störst har raset varit för ersättningsnivåerna i A-kassan. Tiden att få ersättning från A-kassan eller sjukförsäkringen har också minskat. Allt detta sammantaget ger mer otrygghet för människor som redan har en utsatt position i samhället: sjuka, arbetslösa, unga och invandrare. Vem tjänar på ett samhälle med otrygga människor?
Tanken från den borgerliga Alliansen är att ge de som arbetar stimulans att arbeta ännu mera, konsumera ännu mer, och på så sätt hålla igång spiralen av den ny religionen: den ”eviga tillväxten”. Den som ska frälsa oss från ondo. Amen.
Kortsiktigheten i denna taktik är uppenbar. Genom att skapa större ekonomiska skillnader i samhället skapas naturligtvis nya motsättningar och problem. Och ökat mänskligt lidande. Det finns det otaliga exempel på i världen. Sverige bör inte följa i deras spår, utan tvärt om visa vägen mot ett solidariskt samhälle där klyftor och motsättningar mellan människor ständigt minskas.
Hur ser då oppositionens alternativ ut? Tyvärr verkar det  inte finns mycket att hämta här. Det vi erbjuds är höjda ersättningsnivåer. Tillbaka till det ”drömlika” tillstånd vi hade för några år sedan alltså…  Allvarligt talat – var finns nytänkandet i Svensk politik? Var finns visionerna? Var finns de förslag som på allvar kan skapa en bestående ekonomisk trygghet för människor?
Enhets förslagför att komma tillrätta med detta problem är att införa en garanterad Bastrygghet för alla medborgare. Vi är alla födda till denna jord. De resurser som solen och jorden ger oss bör, i rättvisans namn, delas lika. För allt välstånd vi ser omkring oss har sin upprinnelse i solens energi och jordens resurser. Och vem kan med rent samvete påstå sig äga dessa?
Hur en sådan Bastrygghet ska utformas finns det många förslag på. Och de går under olika namn som Basinkomst, Medborgarlön, Medborgarpeng etc. Kärt barn har många namn, men gemensamt för dem alla är tanken att varje människa ska få ett grundbelopp som går att leva på, och att denna summa ska kunna ersätta det flesta av dagens bidragssystem, såsom A-kassa, sjukförsäkring, studiebidrag, bostadsbidrag, barnbidrag, föräldraförsäkring, försörjningsstöd etc. Ett sådant system skulle innebära stora positiva förändringar i människors liv samtidigt som den enorma administration och byråkrati som vi har för dagens system kunde minskas.
Inom den rödgröna oppositionen finns idag inget parti som förespråkar en liknande basinkomst. Miljöpartiet förde fram denna idé under många år men sedan samarbetet med (s) och (v) inleddes ströks den bort. Antagligen som ett led i den anpassning som har skett för att bli ”regeringsdugliga”… 😦
Jag får nu passa på att lyckönska den nya Socialdemokratiska partiledare Stefan Löfven. Men hans uttalande om att ”människor måste ta sitt eget ansvar för att bli anställningsbara” vittnar tyvärr bara om en opposition som för länge sedan passerat bäst-före-datum. Man biter sig stenhårt fast i den sk. ”arbetslinjen”, när det som människor idag istället behöver är ”existenslinjen”, dvs. alla människors rätt till en ekonomisk grundtrygghet, inte för det vi kan producera, utan just för att vi existerar.
Det finns mycket mer att säga om förslaget till Bastrygghet, så vi lär få anledning att återkomma i detta ämne många gånger framöver. För helt klart är att Sverige behöver ett nytt tänk och nya visioner. Samt ett nytt politiskt alternativ som vågar lyfta fram dem.
Välkommen till Enhet.
/Krister Segergren

Enhet startar blogg!

5 Maj

Välkommen till Enhets blogg!

Medvetenheten om vikten av enhet växer överallt. Enhet inom varje individ, enhet i samhället och enhet mellan alla nationer.

Som ett led i det arbetet finns partiet Enhet. Enhet är det alternativet i Svensk politik som förutom yttre samhälleliga förändringar samtidigt arbetar för inre förändringar. För den brist på fred vi ser ute i världen är en konsekvens av den brist på frid vi känner inom oss själva. Vi menar att inre frid är en förutsättning för yttre fred. Därför måste allt politiskt arbete för att förändra samhället också gå hand i hand med att förstå oss själva. Sverige behöver ett nytt politiskt alternativ, ett alternativ som bygger på mänskliga värden istället för profit, spekulation och evig tillväxt.

Även Enhet som politiskt parti växer! Nu tar vi steget och startar en blogg.  Inom kort kommer vi igång. Vi hoppas du följer med på vår resa.

Varma hälsningar,

Enhets styrelse

www.enhet.se

%d bloggare gillar detta: