Arkiv | februari, 2013

Ett alternativ till Moderaternas skolpolitik

15 Feb

Idag satte jag frukost-kaffet i fel strupe när mina fortfarande sömndruckna ögon möttes av Moderaternas nya skolpolitiska förslag.  Inom loppet av drygt 50 sekunder av filmklippet ni kan se här,  blev jag attackerad av totalt 4 hårda käftsmällar:

1. Betyg ifrån åk 3
2. Fler nationella prov
3. Skolplikt från förskoleklass
4. Skolplikt under sommarloven

skoltrött

Anders Borg stod där och log lite hånfullt medan jag sakta försökte kravla mig upp ifrån golvet igen. Domaren räknade högt: 1 -2 – 3 – 4  – Här någonstans så hade jag lyckats resa mig på upp på knä.  – 5 – 6 – 7 Här hade jag fått upp den ena foten i golvet – 8 – 9 – 10. Här stod jag upp på bakbenen med armarna i luften som en vrålande grizzlybjörn – fullt och fast besluten att dra Anders Borg i den lilla tofsen. För det här fungerar verkligen inte längre. Varje vettig människa förstår att detta är ohållbart!

Moderaternas ”nya” skolpolitiska förslag är paradoxalt nog ett strålande bevis på att kunskap ÄR en stor bristvara i vårt samhälle. För att inte tala om bristen på fantasi, kreativitet och ett fritt, nyskapande, innovativt tänkande. En kunnig människa skulle aldrig komma på tanken till ett dylikt förslag. Mer av samma, mer av samma, mer av samma. Vi lever i ett samhälle som saknar förståelse för människans grundläggande behov och hur dessa ska tillgodoses, såväl fysiskt, psykiskt och socialt som spirituellt. Skolan är ett strålande exempel på den bristande kunskapen kring människans behov. Segregationen mellan människor och isoleringen börjar redan där – i konkurrensens och bedömningarnas rike – där vi tidigt får lära oss att det handlar om att ”kämpa” och slåss emot varandra för att vinna en plats och en tillhörighet i hierarkin, istället för att se att varje individ bär sin egen nyckel till den gemensamma dörr som bygger på samarbete och medmänsklighet. Där våra likheter förenar och våra olikheter kompletterar.

Om skolan byggde på den kunskap och forskning som finns idag kring mänsklig utveckling och evolution (hjärnforskning, psykologi, kvantfysik, näringslära etc.) så skulle den inte kunna se ut som den gör idag. Alla skulle se det fullständigt förödande i det vi gör. Men så länge skolan handlar om att slussa ut nästa generation i ett system som handlar om att hålla pengen vid liv istället för att hålla människor, djur och natur vid liv, så kommer vi fortsätta att gräva vår egen grav. Djupare och djupare…

Moderatenas förslag är inte att ta ansvar. Det är att lägga över ansvaret och konsekvenserna av vår egen okunskap på barnen. Socialdemokraterna har i stort sett samma förslag som Moderaterna inför det kommande valet. Så, vad ska vi rösta på? Vi som ser det ohållbara? Vi som inte tycker det är okej att budgetstyrda omedvetna politiska beslut får förstöra våra barn? Döda deras motivation, underminera deras självkänsla, omintetgöra deras kreativa förmågor och begå övergrepp på deras naturliga och medfödda lust att lära?

Om vårt mål är att bidra till en värld av goda producenter, konsumenter och psykpatienter – WAY TO GO! Men om vårt mål är att bidra till en värld av självmedvetna, trygga, harmoniska, hållbara och hälsosamma människor, med förmåga att ta ansvar och se sin delaktighet i helheten – då behöver vi stanna upp och tänka om. Vad gör en människa till en människa? Vilka är våra mänskliga behov?

Jag kan för mitt liv inte förstå hur skolan kan vara en ”politisk fråga”. Vad har skola och våra barns  bästa med politik att göra? Skolan borde vara grundad på expertis och djupgående kunskap för en människas behov och lärandeprocesser. Våra skolor borde stå utanför denna färgglada pajkastning som råder i Rosenbad. De borde vara heliga. Inte ett mål för experimentgalna politiker som saknar kunskap och förståelse för hur deras beslut påverkar dem som besluten berör. Men så länge skolan nu ÄR en politisk fråga så behöver vi välja en politik som styrs av visioner istället för av budgetar. Vi behöver välja en politik som styrs av medmänsklighet och människovärde framför pengavärde – och detta finns inte att finna hos de etablerade politiska partierna.

Jag önskar därför lyfta fram Enhets skolpolitiska agenda som ett alternativ till Moderaternas förslag. Jag ber dig att ta ett djupt andetag och fundera över vilket av dessa alternativ som skulle kännas bäst för just dig. Släpp alla tankar på ”Ja men vi måste ju kunna stå oss emot andra i den hårda konkurrensen på arbetsmarknaden”  Släpp och känn efter i hjärtat. Vad känns mest sant för dig? Hur skulle du själv vilja bli vägledd om du var ett barn igen?

Jag hoppas att många ska få upp ögonen för Enhets politiska program och våga överge de gamla etablerade partierna inför nästa val. Vi behöver inte en ny regering i första hand, vi behöver ett helt nytt system! Det gamla etablerade är numera enbart olika färger av samma blåmärke. Låt oss höja blicken, låt oss vidga hjärtat, låt oss tänka nya tankar och skapa nya möjligheter – för dig, för mig och för våra älskade barn!

För en mer medveten och kunnig vuxenvärld…

Sanna3 (2)Sanna Nova Emilia


 

 

 

 

Del ur Enhets politiska program – Skola/Utbildning
– Dela gärna!

Enhet skolpolitik 1-page-ny

Enhet skolpolitik 2-page-ny

Enhet skolpolitik 3-page-ny

Annonser

Politik från en djupare plats

9 Feb

Dagens gästbloggare: Emma Feigenberg.

Jag längtar efter handling som kommer från en djupare plats. Vanligtvis gör vi tvärtom, i livet som i politiken. Handlar och reagerar på handlingar. Från ytan. Och det blir mer av samma.

Visst gillar jag, från mitt personliga perspektiv, vissa värderingar bättre än andra. Flower of lightVisst tror jag att en del handlingar har konsekvenser jag föredrar framför andra. Och ändå. Livet och politiken blir ett oöverskådligt virrvarr av åsikter och åtgärder, intentioner och insatser. Om inte jag låter mig falla djupare.

När jag faller djupare kommer jag ned till en oerhörd enkelhet. Här och nu. Inga tankar. En rymd. En stillhet. Även när jag är aktiv och kroppen rör sig. Även när jag handlar och talar. Men då kommer handlingarna och talet från den där rymden. Spontant.

Och det jag fruktar händer inte. Det finns inget behov av kontroll via tanken. För den där rymden är att lita på. Den verkar till och med ha värderingar. Ett slags inneboende vetskaper som inte kräver någon tankemöda. Handlingarna bara blir exakta, ändamålsenliga, kärleksfulla, vänliga, solidariska. Det är nog sådana där värderingar som religionsstiftare och filosofer genom tiderna skrivit ned. Sådana som finns djupast i oss alla. I varat självt. Eller ska vi säga i ”Gud”?

Ja, människan är god och att lita på. När hon inte är förlorad i ytans virrvarr. Det är därför jag vill vara med i Enhet. Ett parti av individer som vill grunda sina värderingar och sina förslag till åtgärder där: i det som är djupast i oss. Och samma för alla. I det som är bortom och mer än det personliga. Där upplevelsen att allt är ett är verklig.

Vågar man överge det traditionella sättet att ”göra” politik på? Åsikternas spel på ytan. Reaktioner och mot-reaktioner? Åtgärder och motåtgärder? Kontroll och konkurrens?

Som jag ser det är det enda trygga att överge det sättet. För på ytan går vi för alltid vilse i motsättningar och paradoxer. Vi klarar inte ens att hålla ett par perspektiv samtidigt. Politiken kommer att handla om allt utom oss och våra mänskliga behov av god och kärleksfull organisation och gott och kärleksfullt samarbete.

Att komma från en djupare plats är tryggt. En person som fallit så djupt att hon är bortom det personliga är att lita på. Dalai LamaHon är närvarande i det som är. Hon tänker sig inte fram till lösningar. För ur det där djupet som är hennes sanna identitet flödar klokskapen spontant. Därifrån är hon kreativ, flexibel, fördomsfri och lekfull. Och ansvarsfull. Utan ansträngning. För livet vill sig självt. När vi är i harmoni med det agerar vi spontant för allas bästa. För vi är alla. I varat finns ingen gräns mellan dig och mig.

För den som är bekant med den här upplevelsen av rymd, av varande bortom det personliga, är det jag skriver här tryggt och välkänt. Det är igenkännbart som ett försök att med språkets hjälp tala om något som är bortom, före, efter, eller under språket och tanken. Rymden vari tanken, språket, du och jag, föds och dör.

För den som inte känner igen det jag skriver om, låter det minst sagt flummigt. Dels är upplevelsen kanske inte igenkännbar i den form jag uttrycker mig på. Eller kanske har man inte riktat sitt fokus till den djupare dimensionen, inte återupptäckt sin djupare identitet.

Hur skriver man ett partiprogram och för fram åsikter som bygger på en sanning om människan som brukar kallas andlig? Enhet gör ett bra jobb med det. Utmaningen är uppenbar. Ett andligt perspektivet är det enda hållbara för att verkligen åstadkomma förändring. Men för att det ska klinga an behöver man påminna om en djupare sanning som många ännu inte öppet ber om. Formulera det som andliga lärare artikulerat i årtusenden. I hopp om att väcka människorna ur deras onödiga lidande.

Förhoppningsvis händer just det. Enhet blir en röst till som talar om det där som vi alla längtar efter. Att komma hem till oss själva. Sanningen. Närvaron i nuet. Kärlek. Frid. Glädje. Så blir partiet en av alla röster som ropar och viskar till oss de goda nyheterna. Och pekar på allt underbart vi kan skapa tillsammans. Från en djupare plats. Till glädje för oss alla som just nu har förmånen och ansvaret att leka livets lek här på jorden.

/Emma Feigenberg

________________________________________________________________________________

Om mig själv:

Emma FeigenbergJag bor i Stockholm med min dotter och jobbar med samtalsterapi, regressionsterapi och meditation. Jag har alltid varit intresserad av samhällsfrågor och funderat kring hur en politik skulle kunna se ut som grundar sig på en djupare mänsklig och andlig grund och inte bara blir ett spel mellan åsikter och ytliga motsättningar. Jag är också intresserad av medvetet föräldraskap och hur vi kan bidra till barns ”empowerment” genom närvaro, hållande, beröring, tillit och bekräftelse av deras varande. Jag är doula och instruktör i spädbarnsmassage. Som terapeut ser jag att det är en förutsättning för hälsa och lycka att kunna vara närvarande i nuet, möta och ta ansvar för känslor.

Visionen om ett samhälle baserat på naturresursdelning och basinkomst (del 2 av 2)

3 Feb

Dagens gästbloggare: Jonas Lagander

Läs del 1 här. Mer vild natur och ett hållbart nyttjande av naturresurser

Utanför städerna är markvärdena låga. Det innebär att de som älskar landsbygd och natur kan bo riktigt billigt. I det kalla och karga norrlands inland är många människor i det närmaste helt skattebefriade eftersom markvärdena är så låga. Kor på bete1Bönderna tjänar bra på sitt inkomstskattebefriade jordbruk och förser städerna med det som behövs. Många väljer att bruka jorden nuförtiden eftersom arrendekostnaderna betalas till staten (till samhällsservice / basinkomst) istället för till godsherrar eller till banker i form av låneränta. De stora godsherrarna försvann efter några decennier när inkomstskatteparadigmet avskaffades och ersattes av landskatt. Det blev ju omgående olönsamt att arrendera ut privatägd mark utan att bruka den själv. Bankernas vinster från landegendomar har också sjunkit markant. För när markspekulationen upphörde sjönk värdet på all mark i landet till korrekta marknadsnivåer. Därmed blev jordbruksmark billig, lån kunde amorteras av snabbare och fler kunde uppfylla drömmen om livet på landet med djur och växtodling. De flesta tycker dessutom det är bättre att fler delar på jorden än att bara några få ur en elit ska äga den och ta arrendet till sig själva.

Det monolitiska oljebaserade stordriftsjordbruket har avskaffats. Numer är bönderna mer polykulturellt inriktade med många olika inkomstkällor från gården. Detta är viktigt eftersom landskatten är beständig och därmed måste även inkomsterna vara beständiga. Marken måste kunna generera avkastning återkommande varje år för att ge pengar till den månatliga landskatten. Kallhyggesskogsbruket är ersatt med ett kontinuitetsjordbruk där små mängder skog avverkas kontinuerligt för att ge vinst och underlag för landskatten. När landsbygdens kulturlandskap blir mer varierat så får naturlivet också ökat utrymme att existera där. En förstörd mark är värdelös för en köpare så den som förstör marken blir kvar med den, och därmed den ofrånkomliga landskatten, kanske för resten av sitt liv. Det gäller självfallet även sjöarnas, kustens och havens yrkesfiskare som också betalar landskatt. Fiskar de sönder sin inkomstbas kommer de att få betala landskatt för ett dött vatten. Sjö1Förvisso låg… men vad har de vunnit? Nej, detta är det ingen som riskerar och därför är samhället helt inriktat på att ta hand om sina gemensamma naturresurser på ett långsiktigt hållbart sätt. Det skapas även ett socialt tryck att värna de gemensamma naturresurserna. Alla i samhället lyfter ju basinkomst via landskatten och vill att även deras barn ska kunna leva på detta vis i kommande generationer. Devisen ”vi äger inte jorden, vi lånar den från våra barn” blir inte bara ett talspråk utan ett rättesnöre för hela samhället.

Naturlivet har efter den geolibertarianska mark- och välfärdsreformen fått stora områden att vistas på. Människorna behöver ju allt mindre markyta och naturresurser för sina samhällen och därför begränsas deras utbredning. Ingen vill ta över och exploatera vild natur i onödan eftersom de då får landskatten på köpet. Därför håller sig människorna tillsammans i effektivt strukturerade byar på landsbygden eller i städerna. Enorma landytor med grässlätter för stora hjordar av gräsätare, utbredda skogsområden, artrika våtmarker och andra viktiga biotoper är nu återigen en självklar del av landet. Naturintresserade människor tar nu på ett enkelt sätt del av naturen i verkligheten – bortom naturdokumentärer på tv. Naturens och människans samhällen lever nu i god harmoni med varandra.

Vågar du tro att det är möjligt?

I det så kallade geolibertarianska systemet som beskrivs ovan är staten krympt till minimal storlek, marknaden är fri från onödiga regleringar, penningsystemet är antingen helt statligt med skuldfria pengar eller frihetligt och konkurrensutsatt, den enda eller åtminstone huvudsakliga skatten är landskatten och alla medborgare lyfter en månatlig basinkomst som täcker grundläggande levnadsomkostnader. Staten tillgodoser grundläggande samhällsfunktioner som rättsväsende, polis, försvar samt vägar och liknande infrastruktur.

Svårare än så behöver det inte vara att skapa ett frihetligt och hållbart samhälle för alla oss som lever och verkar på planeten jorden. Är du redo att ta steget?

/Jonas Lagander

Detta blogginlägg publicerades ursprungligen på www.landskatt.se

Se även –
Introduktion till naturresursdelning 1-3, publicerat september 2012 på Enhets blogg.

____________________________________________________________

Om mig själv:

Jonas LaganderEn östgöte med intresse för hållbarhetsfrågor. Universitetsutbildad inom turismvetenskap, passionerad biodlare och landsbygdsromantiker. Flydde nyligen stadens gråhet och stress till en lugnare naturnära tillvaro.
Övertygad georgist med närekonomiskt fokus, ständigt på jakt efter den sanna friheten och den fulländade holistiska balansen. Saknar politisk representant i Riksdagshuset och hade helst velat representera sig själv utan mellanhand. Förespråkare av komplementära valutasystem och kooperativa lösningar. Hittas vanligen med kaffekopp i hand.

%d bloggare gillar detta: