Arkiv | maj, 2013

Sverige – en skendemokrati

6 Maj

“Forget the politicians. The politicians are put there to give you the idea you have freedom of choice. You don’t. You have no choice. You have owners. They own you. They own everything. They own all the important land, they own and control the corporations that’ve long since bought and paid for, the senate, the congress, the state houses, the city halls, they got the judges in their back pocket, and they own all the big media companies so they control just about all of the news and the information you get to hear. They got you by the balls. They spend billions of dollars every year lobbying to get what they want. Well, we know what they want. They want more for themselves and less for everybody else. But I’ll tell you what they don’t want. They don’t want a population of citizens capable of critical thinking. They don’t want well informed, well educated people capable of critical thinking.”

― George Carlin


– KONKURRENSENS VINNARE

images (5)Det är inte enbart en rödgrön röra. Det är en riktigt osmaklig geggamojja och det är du och jag som betalar för den. Det är vi som betalar för segregationen. Och då menar jag inte bara med pengar, utan med vår hälsa, vårt välmående och vår frihet.

Staten säljer ut våra nödvändiga samhällsfunktioner till privata aktörer som drivs av privata vinstintressen. Vi betalar samma skatt och lite till. Vilka fick det bättre? Vilka fick mer resurser? Vilka blev vinnarna? Barnen? De sjuka? De gamla?

Privatiseringen av den offentliga sektorn sades vara bra för konkurrensen. Och konkurrens må hända vara bra för pengen men inte automatiskt bra för människan. Varför ska våra nödvändiga samhällsfunktioner drivas i vinstsyfte? Varför återinvesteras inte överskottet i ökad vårdkvalitet eller i ökad lärartäthet i våra skolor? Privatiseringen av den offentliga sektorn sades även vara bra för valfriheten, men vad har vi att välja på när våra skattepengar går till riskkapitalisters skatteparadiskonton istället för till våra skolbarn?

Reinfeldt, Björklund mfl. kan inte göras ensam ansvariga för ett helt systems snedvridna prioriteringar. Men kanske att vi alla som tyst och godtroget fortsätter tro på lögnerna och tror att vi tar vårt medborgerliga ansvar genom att lägga en lapp i en valurna en gång vart fjärde år, för att sedan bara se spektaklet fortsätta, kan betrakta oss själva som medansvariga? Vi kan inte förvänta oss ett nytt resultat genom att göra samma val som vi tidigare har gjort. Om vi  vill uppnå någonting som vi aldrig tidigare uppnått behöver vi göra någonting vi aldrig tidigare har gjort. Så vad har vi  för alternativ?

Ur Enhets partiprogram: ”Med dagens lagstiftning är det mycket svårt att förhindra att aktiebolag på ett eller annat sätt för över överskott i verksamheten till vinstuttag. Enhet föreslår därför att en ny företagsform skapas som är anpassad till att bedriva privat verksamhet inom skola, vård och omsorg utan vinstuttag.”

– IDEOLOGIER TILL SALU!

warMen det är inte enbart våra nödvändiga samhällsfunktioner som politikerna säljer ut, de säljer även sig själva.  ”Plötsligt betyder allt som S-männen slogs för ingenting” skriver Jan Guillou i en artikel där han ifrågasätter politikernas ökade tendens att sälja ut sitt politiska inflytande till riskkapitalister efter avslutad politisk karriär. Mot en prislapp på 50 000 kronor kan tidigare politiker åta sig att med hjälp av sina kontakter arbeta för att att lyfta fram önskade motioner i riksdagen och som Lars Leijonborg uttrycker det ”medverka till förändringar som går snabbare än vad det kanske behöver göra enligt vissa regelböcker.”

De som har mest pengar har således även den största möjligheten att påverka. Kanske den enda möjligheten att påverka. (Det vet vi vanliga människor ingenting om). De som har pengarna har makten. Låter det som en demokrati i dina öron? I mina öron låter det snarare som en plutokrati. Och kanske är det i synnerhet detta som vi – Svenska folket – i första hand behöver se. Att vi lever i en skendemokrati. Att det i det stora hela inte spelar någon roll på vilket av de etablerade partierna som lotten faller eftersom det i första hand inte är en ny regering vi behöver utan ett helt nytt system. Ett system som värnar om människans bästa istället för om pengens. Ett system där vårt lands välfärd mäts i våra medborgares hälsa, lycka och välmående, inte i storföretagens vinster eller i tjockleken på aktieägarnas plånböcker. I Bruttonationallycka, inte i  BNP. Ett enkelt litet skifte i tanken – från peng till människa!

I programmet ”Lönesänkarna” – Dokument Inifrån SVTplay  (som jag verkligen rekommenderar alla människor att se!) – beskrivs tydligt den politiska agenda som de senaste 30 åren arbetat för att hålla lönerna nere och öka företagens vinster.

Ur programmet: ”Sverige har förändrats i grunden, en allt mindre del av det växande välståndet kommer vanliga människor till del. Inkomstklyftorna har ökat snabbt och inte på 100 år har svenska löntagare fått så lite betalt i förhållande till vad de faktiskt producerar. I trettio år har svenska politiker – oavsett färg – bidragit till att hålla nere lönerna i landet. Förhoppningen har varit att det ska leda till investeringar och jobb. Men investeringarna är fortsatt små och arbetslösheten har ökat över tid.”

– FRÅN SKENDEMOKRATI TILL GEMENSKAP

the powerNär vi inser det nära samspelet mellan de stora bolagen och våra politiker så är det inte särskilt långsökt att konstatera att även politiker är människor som ser till sina privata intressen i första hand. Det är ett sådant system vi har skapat. Där konkurrens går före samarbete och där vi tvingas slåss emot varandra för vår rätt att överleva. I vårt nuvarande system så är vår mänskliga grundtrygghet ingen given självklarhet.

(Läs om Enhets förslag om Basinkomst)

De människor som har mest att förlora på att nuvarande system förändras är de som har mest pengar, och de som har mest pengar är även de som i rådande system har mest makt. Det skulle kunna vara ett moment 22 om vi övriga fortsatte att blunda för det som sker. Om vi fortsatte att låta oss köpas av vallöften som alltid lockar oss med löften om mer pengar, om några hundralappar extra i plånboken varje månad, sänkta skatter, höjda bidrag osv. (Vilka alltid plockas tillbaka i någon annan ände.) Det skulle kunna vara ett moment 22 om vi – Svenska folket – fortsatte att inbilla oss att vi lever i en demokrati för att vi har rätt att rösta var fjärde år, och att vår röst i det stora hela har någon betydelse när vi röstar på den röd-grön-blåa röra som enbart visat sig vara olika färger av samma blåmärke. (Hur länge ska vi låta oss luras?)

Även du och jag behöver vidga våra sinnen och våra visioner, till att omfatta fler än oss själva och vår privatekonomi. Vi behöver lyfta blicken och ställa oss de avgörande frågorna kring hur vi gemensamt bygger ett samhälle där vårt mänskliga välmående står i fokus. Ett samhälle vars största mål är att hålla människor, djur och natur vid liv – istället för att hålla pengen och maktstrukturer vid liv. Vi vet redan idag att om det vore människors bästa som stod i fokus för våra nuvarande regeringar så skulle världen inte se ut som den gör.

Det är upp till dig och mig att välja någonting nytt. Att välja bort det som inte längre fungerar. Det är upp till dig och mig att börja arbeta tillsammans för en gemensam vision, istället för att fortsätta sälja vår röst för ett par ynka hundralappar extra i plånboken. När jag talar om en fredlig värld där alla människor har sina grundläggande behov tillgodosedda och där vi alla lever på samma villkor med samma självklara rätt att leva och överleva. Ett samhälle i samarbete istället för i konkurrens. Ett samhälle i gemenskap istället för i segregation och individuella kamper. Då brukar jag få till svar att jag talar om en utopi. Dvs om en plats som inte  finns. Men även om den platsen inte finns idag så kan den skapas. Den dagen tillräckligt många av oss tror på den och även tar vårt personliga ansvar för att skapa och leva den, då är den utopin inte bara möjlig. Den är ofrånkomlig.

Sanna3 (2)Sanna Nova Emilia
Språkrör för Enhet och medmänniska

Annonser
%d bloggare gillar detta: