Arkiv | juni, 2013

Lycka, paradigmskifte och Enhet (del 1 av 3)

26 Jun

Dagens gästbloggare: Jens Jerndal

När jag var 11 år ville jag bli journalist. Jag trodde då i min oskuld att journalistens uppgift var att informera läsarna om fakta och omständigheter av betydelse, att vidga deras medvetande och öppna deras ögon för dolda viktiga sammanhang. Att journalister hade ett ansvar för att undervisa och medvetandegöra befolkningen. Till min stora besvikelse insåg jag snart att åtminstone majoriteten av media, och i synnerhet då de med störst läsekrets och inflytande, på intet sätt motsvarade denna min idealbild.

Så i stället för att bli journalist har jag ägnat mitt liv åt att lära mig så mycket som möjligt inom många olika områden för att sedan dela med mig av mina kunskaper i bearbetad och integrerad form. Det har då framförallt handlat om att få perspektiv på allting genom att sätta in de olika kunskaperna i större sammanhang, både i rummet och tiden. Detta visade sig vara ovanligt i vårt hårt specialiserade samhälle. Och det visade sig vidare vara ett tidigt uttryck för en av huvudprinciperna i Vattumannens tidsålder, nämligen det holistiska perspektivet på tillvaron.

Tack vare mina kunskaper i bland annat historia, samhällskunskap, politik, ekonomi, medicin, undervisning, psykologi och astrologi, kunde jag forma ett övergripande holistiskt perspektiv på det västerländska samhällets utveckling under de senaste 300 åren.

Och det var så jag kom till slutsatsen att vi redan befinner oss i ett avancerat stadium av skiftet från Fiskarnas Tidsålder till Vattumannens Tidsålder. Eller Vattumannaparadigmet som jag föredrar att säga. Och var så säkra: Detta är inga fantasier, utan en faktisk astronomisk och kosmisk verklighet som påverkar allt och alla på en mängd olika sätt.

Amerikanska sjävständighetsförklaringenDet började redan på 1700-talet. Amerikanska Självständig-hetsförklaringen 1776 och Franska Revolutionen 1789 var de första stora manifestationerna av Vattumannaparadigmets djupgående och varaktiga samhällsförändringar.

Samtidigt med de sociala förändringarna började Vattumannaparadigmet manifestera en teknologisk transformation av samhället. Detta ledde först till massproduktion med maskiner, och alltså till Industrisamhället, som var ett övergångsfenomen grundat på ångkraft. Elektriciteten upptäcktes redan vid tiden för de nämnda två revolutionerna och är den energiform som mest definierar Vattumannaparadigmet, men det dröjde till slutet av 1800-talet innan den kunde börja användas industriellt och i större skala. Industrisamhället dominerade bilden under cirka 200 år, från mitten av 1700-talet, till mitten av 1900-talet, Sedan dess har det snabbt övergått i Informationssamhället, vilket är ett mer renodlat uttryck för Vattumannaprinciperna.Franska revolutionen

Det nu pågående stora paradigmskiftet är i färd med att drastiskt höja mänsklighetens medvetandenivå och vidga våra horisonter i alla avseenden, fysiskt, mentalt, och emotionellt. Och det betyder bland annat att förutsättningarna och möjligheterna till att uppleva sann lycka, också förbättras avsevärt.

Så snart vi loggar in hos vårt högre medvetande så förändras vår syn på lycka. Och Vattumannaparadigmet erbjuder aldrig förr upplevda möjligheter till sann och varaktig lycka för hela mänskligheten.

Nyckeln till sann lycka är ett medvetande som sträcker sig utanför den synliga, materiella rums- och tidsbundna s.k. verklighet som de flesta av oss fick lära oss var allt som fanns. Det betyder att vi måste upptäcka och erkänna vår andliga natur, vår själ. Och detta medför i sin tur insikten att jag inte bara är en tillfällig separat isolerad ynklig kropp bland miljarder andra i ett oändligt främmande och skrämmande universum. Nej, om jag i stället fokuserar på min odödliga själ, så skall jag finna att den är en unik och viktig medverkare i ett gigantiskt och mycket meningsfullt universellt drama. Och det fortsätter på andra sidan döden.

Att upptäcka min osynliga verklighet och dess avgörande betydelse för skapandet av allt synligt, DET är det stora paradigmskifte som ger mig nyckeln till insikten om vem jag verkligen är, och vilken min livsuppgift är, med andra ord min roll i det universella dramat.

/Jens Jerndal

(Fortsättning följer!)
________________________________________________________________________
Om mig själv:

Jens JerndalJag är är född och uppvuxen i Göteborg, men har inte blivit min hemstad trogen. Jag började tidigt resa utomlands, studerade juridik, nationalekonomi och statskunskap i Lund, Stockholm och Uppsala, och var svensk diplomat i 7 år med placering i Danmark och Pakistan. Därpå hoppade jag av för att bli investeringsrådgivare och fastighetsmäklare på Kanarieöarna, medan jag studerade astrologi, parapsykologi och holistisk medicin. Jag grundade Cosmosofiska Stiftelsen i Stockholm år 1977 och blev efter studier i olika länder professor i holistisk medicin i Sri Lanka år 1987. Under en 2-årsperiod på 1990-talet bodde jag i Dalarna på norska gränsen nära Idre, där jag skrev boken VAKNA SVERIGE – FRAMTIDEN ÄR HÄR.

Har besökt 76 länder och hållit föredrag i 23. Mitt övergripande perspektiv på det omvälvande paradigmskifte som äger rum i världen just nu är grundat på en kombination av mina samhällskunskaper och min astrologiska expertis. Jag  har skrivit om detta på engelska i mina senaste böcker CRACKING THE RAINBOW CODE (2009) och PARADIGM PULSE – SENSING THE SURGE OF CHANGE (2010). Jag är nybliven medlem i Enhet.

Annonser

Idag frossar jag i lösningar

16 Jun
Dagens gästbloggare: Kalle Johansson
En trasig själ är inte förstörd eller förlorad. Det är den aldrig, om jag inte själv intalar mig att den är det. Den kan helas och repareras. Och den enda reparatören som kan göra reparationen är jag själv. Så och skördaDet vet jag idag. Men det tog många år och mycket smärta och förluster innan jag kom till den insikten. Mest av allt så förlorade jag mig själv, men det krävdes, det vet jag idag. Det var den vägen just jag behövde gå för att vara precis här där jag är nu.
Jag har ett problem. Och problemet heter Kalle… Vad dessa ord påverkar mig positivt och ger mig energi och en otrolig vilja till att förändras. För då vet jag att endast jag kan ta tag i problemen som för evigt kommer att uppstå i mitt liv. Ett liv utan problem skulle nog vara väldigt trist och jag skulle inte kunna njuta av de många goda stunderna som jag faktiskt har nu. Jag skulle bli apatisk och skulle inte komma framåt i livet överhuvudtaget. Men problem och framför allt min problemlösning ger mig liv, och utvecklar mig så länge som jag inte tillåter att problemen lamslår mig och jag väljer att frossa i problemen.
Idag frossar jag i lösningarna i stället, med så underbara resultat i mående och i min relation till allt som jag möter i livet. Så jag säger till mig själv varje dag, för att inte glömma bort, att allt ligger hos mig för att lösa mina problem. Endast jag kan lösa dem. Det arbetet kan ingen annan göra åt mig. Vilken frihet!!!
Jag har hört någonstans att problem betyder före uppgift, och det är de. Men de kommer för evigt att vara ett problem och påverka mig negativt så länge jag inte tar mig an min uppgift att lösa dem. Det är det de är till för, att lösas, inte att hindra mig i livet genom att jag väljer att leva kvar i problemen genom självömkan eller rättfärdiganden.
I många år levde jag med dessa skadliga beteenden, genom flykt i droger och kriminalitet. Jag skapade mina egna problem genom att på ett falskt sätt försöka lösa problemen som jag själv skapat från början med samma lösning om och om igen. Och i min dimmiga hjärna så förväntade jag mig andra resultat varje gång, trots att jag använde problemet som jag försökte lösa, som lösning.
Alltså var problemet jag och inte det jag missbrukade, drogerna eller brotten eller vad det nu än var som jag missbrukade. Jag missbrukade livet och mig själv helt enkelt. De droger och den livsstil jag valde var bara symtom och konsekvenser av de valen.
/Kalle Johansson
_________________________________________________________________________

Om mig själv:
Kalle JohanssonJag är 38 år och har varit fri från kriminalitet och helt ren från sinnesförändrande substanser i snart fem år (den nionde oktober 2008 så tog jag sist droger och var kriminell), inga droger, inklusive alkohol, som är den värsta drogen enligt mig. Och idag lever jag på riktigt utan flykt. Jag älskar livet.
Sänder mina tankar till dem som fortfarande lider därute i sitt helvete.
Jag har under dessa åren skrivit mycket om min väg tillbaka på www.carlsa.com
Med en tanke att kanske kunna hjälpa någon som behöver det.
%d bloggare gillar detta: