Arkiv | oktober, 2013

Vi behöver inte fler arbeten

11 Okt

ekonomiska

 

Ett nytt ekonomiskt system börjar med en ny värdegrund. Många av oss (inte minst vår riksdag och regering) är så hårt insyltade i det nuvarande ekonomiska systemet att det är svårt att se en annan möjlighet trots att vårt nuvarande system är så uppenbart ohållbart. Vi ser det omänskliga överallt omkring oss. Hur människa efter människa faller offer för en genomgripande inhuman samhällsföreställning där pengar om och om igen visar sig ha ett högre värde än människoliv. Där ekonomiska behov står högre i kurs än mänskliga behov. Den genomgripande frågan rent politiskt har blivit ”Vad behöver vår ekonomi?” istället för ”Vad behöver människan?”. Som om dessa frågeställningar vore synonyma. Det är de inte.

Oavsett regeringsfärg så har vi fortsatt att bedriva samma enkelspåriga politik. Arbetslinjen och ”full sysselsättning” förväntas vara lösningen på vårt samhälles samtliga problem. Vi fortsätter att göra som vi alltid har gjort. Vi fortsätter att försöka lösa problemen med samma tankesätt som skapade dem. Men lösningen ligger inte i sänkt arbetslöshet. Lösningen ligger i en omfördelning av våra resurser. Varför ska full sysselsättning över huvud taget vara ett mål? Varför är inte målet i vår högteknologiska kultur – mer fritid och frihet för individen? Vi behöver inte fler arbeten. Det finns tillräckligt att göra! Vi behöver däremot omfördela de arbeten som finns och de ekonomiska resurser som finns. Varför talar ingen etablerad politiker om detta?!

En omstrukturering och omvärdering av vårt ekonomiska system börjar med att vi förändrar vårt samhälles värdegrund. Där människovärde står högre än pengavärde. Där individens välmående ligger till grund för kollektivets välmående. Systemet ska vara till för individen, inte tvärt om. Samhället och pengen har i sig inga behov. Det är individer som har behov.

ETT EKONOMISKT PYRAMIDSPEL

ecoVi behöver se och förstå är att vi alla för närvarande ingår i ett ekonomiskt pyramidspel, i ett spel som vi alla gemensamt håller på plats. Lite som när man svarade på ett kedjebrev som barn och skickade kexchoklad och tuggummin till dem överst på listan men aldrig fick något tillbaka. Om du får något tillbaka så betyder det att du inte är längst ner i pyramiden.

I ett pyramidspel finns alltid vinnare och förlorare. Flest förlorare. Segregationen i vårt samhälle är för närvarande ett resultat av det ekonomiska pyramidspel som vi ingår i. Pengar är lika med förmågan att skapa mer pengar, och mer pengar är lika med makt över andra människors liv, över de människoliv som saknar pengar till sin överlevnad. Dvs ett sorts förtäckt slaveri.

Den enda rättvisa fördelning som vi människor har försetts med är 24 timmar per dygn. Men med stora ekonomiska kapital kan du investera och låta andra arbeta åt dig för att öka din inkomst och ditt kapital. Just nu skriker samhället åt de sjuka och utslagna som inte längre förmår arbeta. Vi skriker åt de människor till vilka samhället inte kan erbjuda detta ”heliga” arbete. Vi försöker tvinga in dessa människor i en massa åtgärdsprogram. Samtidigt så hyllar vi dem som sitter på kapitalet, trots att även deras arbetsinsats är minimal. De tjänar pengar på att ha pengar, dvs genom spekulation och andra människors hårda arbete. De tjänar pengar på att låna ut pengar, dvs. genom ränta. De håller nyckeln till vår överlevnad i sina händer och vi – den stora massan – dansar som blödande marionetter.

EN HEL VÄRLD I SKULD

bankIbland tänker jag att det var väldigt synd att det inte var jag själv som kom på idén att etablera det allmänt vedertagna bankväsendet och Federal Reserve (som idag påverkar hela världsekonomin). Tänk vad synd att det inte var jag som var först med att komma på räntesystemet! Ty det är en alldeles ypperligt bra affärsidé även om den är direkt inhuman och fullständigt oetisk. (Jag skulle förmodligen inte ha varit känslomässigt kapabel att genomföra den.)

”Hej! Här får du låna några siffror av mig (luft). För dessa siffror kan du köpa dig ett hus där du kan bo. Jag tar givetvis huset (dvs. det verkliga värdet) som säkerhet, så om du inte kan betala tillbaka luften till mig så tar jag ditt hus ifrån dig. Du får betala tillbaka din skuld (luften) till mig med ränta (dvs. med riktiga, värdefulla pengar).”

Räntesystemet är så vedertaget att ingen människa i stort sett ifrågasätter dess existens. ”Så har det väl alltid varit?” Få människor ser hur räntesystemet förslavar majoriteten av befolkningen och så även vår världs regeringar som också är satta i skuld, ökad skuld och ökad skuld.

Räntan skapar två avgörande problem:

1.  Den skapar segregation. De som inte har pengar (de fattiga) behöver ta ett lån, på vilket de betalar ränta. De som har pengar (de rika) får i sin tur ränta på sitt kapital. Vem betalar då de rikas inkomstränta? Jo, de fattiga givetvis. (Robin Hood vrider sig förmodligen i sin grav).

2. Den ökande (påhittade) skulden tillsammans med den ökande räntan bidrar även till det skapade behovet av ständig tillväxt. Vilket medför att vi producerar saker ingen behöver och tjänster som är helt överflödiga. Vi producerar mer (på bekostnad av vår miljö) så att människor kan konsumera mer och hålla pengen i rullning. Vi måste hela tiden gå med vinst och jobba hårdare, snabbare, mer effektivt och bättre för att täcka räntan av våra ökande skulder. Såklart att politikerna vill ha ut oss i arbete. Det är ju vi som tjänar pengen, istället för att pengen tjänar oss. Men är det vettigt att försöka stoppa en hjärnblödning med ett plåster? Är det vettigt att försöka åtgärda symptomen utan att åtgärda orsaken?

Hela vår värld är i skuld och ingen har egentligen någon praktisk möjlighet att betala tillbaka den skulden. Världsskulden ligger idag på totalt ca 51 triljoner dollar. Till exakt vem är vi skyldiga detta belopp? Regeringar lånar mer pengar för att betala räntor på de lånade pengarna. Det krävs ingen expert i ekonomi för att konstatera det ohållbara. Matte åk 2 räcker!


DET FINNS EN ANNAN VÄG!


grundtrygghetEnhet förespråkar ett både räntefritt och spekulationsfritt samhälle. Vi verkar för en total omfördelning av våra ekonomiska och mänskliga resurser, samt av våra naturresurser. Det finns ett fåtal individer som rent ekonomiskt (inte livshotande) skulle förlora på denna omställning eftersom pyramiden skulle rasa. Men majoriteten skulle bli vinnarna och ALLA skulle ges samma trygghet och samma möjligheter.

1. Införandet av en Basinkomst skulle ge en grundtrygghet åt alla. De 24 timmar som vi alla har tillgodo per dygn skulle generera ytterligare inkomst i mån av din arbetsinsats – dvs av ditt personliga bidrag till samhället.

2. En skatteväxling från skatt på arbete till landskatt / naturresursdelning (Geoekonomi) skulle innebära att ditt eget arbete kommer dig själv till del medan uttaget av allmänhetens gemensamma naturresurser kommer alla till godo. Det skulle bland annat bli dyrare att förstöra vår miljö. Systemet skulle finnas till för oss, istället för tvärt om. Pengen skulle tjäna oss, istället för tvärt om. Men kanske viktigast av allt – Människoliv skulle återfå sitt rättmätiga värde och alltid prioriteras högre än pengar.

För den som vill förstå ”Kapitalismens återvändsgränd” rekommenderar jag denna dokumentär hos UR Play, med samma namn.

Sanna Nova Emilia
Språkrör för Enhet
Sanna Nova Emilia

Annonser

Samarbete för evolutionen framåt

10 Okt

– Del 1 av 2. Ett biologiskt perspektiv. Läs del 2 här.

Ett vanligt motargument till Enhets politik är att människan är född egoistisk, girig och aggressiv och att ett samhälle uppbyggt på samarbete, empati och fred därför är en naiv idé – en utopi. Tack och lov gör forskningen ständiga framsteg som skakar denna tes i dess grundvalar.

Ta våra egna kroppar som ett exempel på en samarbetsstrategi. Vi består av ett tiotal biljoner celler som alla är sin egen ”cellindivid” men som tillsammans skapar ett levande samhälle som samarbetar för sin gemensamma överlevnad.

Det är bland annat Charles Darwin med sin teori om att evolutionen drivits fram genom blodiga strider i naturen som en kamp för överlevnad, som påverkat vår syn på samarbete och konkurrens. Att det är en vanlig livssyn är lätt att förstå med all den stress och kamp för överlevnad som råder i samhället. Även när kampen inte är befogad eller 36031_441974480732_2239969_nnödvändig så fortsätter människor kämpa, för det är bara den verkligheten de känner till. Men Darwin blev faktiskt missförstådd i sin helhetsteori där enbart den konkurrensinriktade delen har lyfts fram. Han medgav till och med själv under sin ålders höst att hans evolutionsteori inte uppmärksammat vissa delar tillräckligt.

Den som kanske egentligen skulle kallas evolutionsteorins fader är Jean Baptiste de Lamarck som var 50 år före Darwin med att föreslå att hela djursystemet var ett resultat av evolution. Dessutom är Lamarcks evolutionsteori betydligt mer okrigisk. Den bygger nämligen på en givande samverkan mellan organismer och omgivning. Detta ger organismerna anpassning och utveckling i en föränderlig värld. Numera börjar delar av Lamarcks teori omvärderas då dagens cellbiologers fynd mer och mer överensstämmer med dem.

Det är allmänt känt att olika organismer lever i symbios med naturen. Det har även visat sig att när organismer har samarbetat på detta sätt har det inneburit gigantiska steg i evolutionen. Vi har även fått en fördjupad förståelse av detta samarbete via systemteorin. Den förklarar den intimt förbundna relation djur emellan som gjort att de utvecklats och fortsätter att samexistera med olika bakterier och andra mikroorganismer. Denna samverkan krävs för att upprätthålla normal utveckling och hälsa. Tack vare epigenetiken vet vi nu att en varelses utveckling är beroende av dess omgivning och denna koppling, inte bara generna, är något som ärvs av kommande generationer. I studier om bakterier som utsätts för extrem miljöstress har resultat visat att bakterierna evolverat icke slumpartat utan snarare helt målinriktad i direkt motsats till den genetiska koden. Detta på en mycket kort tid för att återställa balansen med sin omgivning och således säkerställa dess överlevnad. Omgivningens bevisade relevans undanröjer den förlegade synen på DNA som deterministisk, dvs oberoende av miljön. Istället börjar vi förstå vikten av vad vi äter, vilken luft vi andas, hur våra känslomässiga relationer är, vad vi väljer att låta våra tankar fokusera på och hur pass vi upplever 34607_441975255732_4467026_natt våra existentiella behov är tillgodosedda. Med andra ord hur vi lever i förhållande till oss själva och varandra och där en god samverkan möjliggör ökad chans till välmående och överlevnad.

En annan fascinerande aspekt av samarbete i djur- och växtlivet, som den moderna forskningen upptäckt, är att levande organismer – hör och häpna – delar med sig av sina gener till varandra. Inte bara inom samma art utan mellan de olika arterna. De olika organismerna kan alltså ta del av varandras ”erfarenhet” och således påskynda evolutionen. Dessa upptäckter rimmar ganska illa med den gamla uppfattningen om en allenarådande konkurrensinriktad evolution. Med denna kunskap förstår vi också hur riskfyllt det är med genmodifiering. Att ändra i en arts gener kan omöjligt ge en förutsägelse av hur det kommer att påverka andra arter och hela ekosystem.

Med detta sagt kan man börja fundera kring hur vi ska ha det egentligen – ska vi leka gudar över naturen samtidigt som vi tänker om oss själva som konkurrensdrivna djur på savannen? Eller ska vi se oss själva som människor med de sofistikerade sidor och den komplexa medvetenhet som möjliggör ett riktigt ansvarstagande för vår jord? För vi har all möjlighet att göra som naturen och börja samarbeta för att på så vis föra evolutionen framåt.

/Sara Hamidi Widén

_______________________________________________________________________________________

Om mig själv_STU5927

Jag är leg. fysioterapeut, hälsocoach och föreläsare. Sitter som ordförande i Enhets styrelse. Friskvård och hälsa är mitt hjärteämne och därför är jag även sammankallande i Enhets arbetsgrupp Vård & Hälsa.  Jag bor med man och bonusbarn i södra Stockholm.

Dags för avveckling av svensk kärnkraft

8 Okt

Under bokmässan i Göteborg 26 – 29 september i år lanserades en kärnkraftskritisk antologi ”Kärnkraft. Farlig och förlegad” av Maj Wechselmann, Mats Fors och Olof Stierna med baksidestext av Birger Schlaug. Olyckshändelsen i Fukushima är fortfarande i färskt minne, men vad hände med den svenska kärnkraftsavvecklingen? 

kärnkraft nej tack

Svenska folket röstade år 1980 för att avveckla kärnkraften. Line 2 och 3 fick tillsammans nästan 80 procent av rösterna och totalt sett var det linje 2 som vann med linje 3 som tvåa. Alla förslagen var emot kärnkraften, men skillnaden är att linje 2 ville avveckla successivt samtidigt som man satsade på energihushållning, effektivisering och höjd säkerhet, linje 3 ville avveckla inom tio år samt en satsning på alternativen och linje 1 ville behålla den nuvarande nivån och vänta med avvecklingen. Linje 1 fick inte ens stöd av 20 procent av svenska folket. Det har nu gått mer än 30 år och kärnkraften är fortfarande inte avvecklad, den är inte ens på gång att avvecklas.

Kärnkraftsavvecklingen står still därför att regeringen har tryckt på stopp-knappen för den, det tycks inte vara en högprioriterad fråga. Trots folkomröstningens kraftiga majoritet för avveckling så har flera regeringar på raken försummat denna viktiga fråga. Vi anser att det är dags att ta svenska folkets vilja på allvar och följa folkomröstningens utslag! Demokratiska beslut kan inte ändras annat än genom nya demokratiska beslut. Vi vill att folkomröstningar ska vara beslutande och inte som idag rådgivande.

Torium lyfts ofta fram som en lösning på dagens kärnkraft. För att torium ska fungera som kärnbränsle behövs det kombineras med uran, vilket gör att problemen med radioaktivitet och avfallshantering fortsätter – om än på en minskad nivå jämfört med dagens kärnkraft. En till faktor som sällan brukar tas upp gällande torium, det är att den precis som uran innebär miljöförstörande gruvbrytning. I Sverige idag har senaste tiden uppstått stora konflikter mellan den ökande exploateringen av gruvor och människor som värnar om miljö, biologisk mångfald och känsliga naturområden. Det pågår nu en ökad prospektering av gruvor på mark som är renarnas betesmarker och därmed riskerar att innebära en destruktiv påverkan på samernas traditionella livsstil och kulturvärde. En ökad gruvnäring är inte en försvarbar lösning med tanke på de problem som kommer i dess spår!

Enhet är ett parti för hållbar utveckling – ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Vi vill avveckla kärnkraften och samtidigt satsa på energieffektivitet och förnyelsebara energikällor, som exempelvis sol- och vindkraft. Vi tror på en framtid med mindre lokala elproducenter. En omställning av samhället som även innebär mer återvinning och hushållande av våra naturresurser. Ett ekologiskt jordbruk med mångkultur och ett skogsbruk baserat på kontinuerligt uttag istället för skövlande och kalhyggen. Ett samhälle där det blir billigare att leva ekologiskt och mer miljömässigt än idag. Denna omfattande omställning vill Enhet få till bl a genom den skattereform vi förespråkar, där de gemensamma naturresurserna kommer alla till del via avgifter på nyttjandet av dem.

Raphael Mabo
Kommunikatör Enhet

Richard Danilda
Suppleant styrelsen Enhet

Krister Segergren
Språkrör Enhet

Sanna Nova Emilia
Språkrör Enhet

http://www.enhet.se  –  Politik på människans och naturens villkor!

%d bloggare gillar detta: