Arkiv | februari, 2014

Integrativ medicin är en mänsklig rättighet

17 Feb

Tillgången till en hälso-och sjukvård som integrerat komplementär och alternativ medicin (KAM), är enligt Världshälsoorganisationen en mänsklig rättighet.

Organisationen har nyligen lanserat en ny strategi för implementeringen av KAM i den nationella sjukvården – ”WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023”. Strategin ämnar hjälpa medlemsländerna att utveckla implementeringsplaner för att stärka den roll KAM har för befolkningens hälsa.

Intresset för KAM har i Sverige ökat mycket de senaste åren. Många upplever att de inte blir hjälpta av den konventionella vården och söker andra alternativ. Sverige är dock ett av de länder där integreringen av KAM går allra trögast. Sverige är, när det gäller hälsovård, många gånger ganska bakåtsträvande. Det existerar även en oskriven regel som säger att forskning som inte är svensk är mindre värd. Enda anledningen till att exempelvis yoga och akupunktur lyckats integreras i den nationella hälso- och sjukvårdssystemet är för att det bedrivits svensk framgångsrik forskning i dessa ämnen. Det finns självklart andra behandlingsmetoder som visats vara evidensbaserade, men studierna är inte svenska och då verkar de inte betyda något, trots att forskningen i andra länder använder sig av samma forskningsmetoder som i Sverige.  WHO TM STT2014 2023

WHO:s strategi poängterar vikten av att ha en bred kunskapsbas inom området och där valfriheten att välja KAM ska vara lika stor som säkerheten och effektiviteten för patienterna. I Sverige är integreringen så låg att risken för den enskilde patienten att råka ut för kvacksalvare är betydligt högre än i länder där man infört implementering av KAM. Genom en integrativ vård kan de båda delarna kompensera för varandras svagheter och korsbefrukta varandra. Intresset för KAM är stort och är väldigt utbrett i hela världen varför området behöver användas mer optimalt och omfattas av större säkerhet.

Enhet anser att Sverige behöver ta till sig Världshälsoorganisationens råd och har även med i partiprogrammet vikten av forskning på KAM-området, utbildning av hälso-vårdpersonal och den väsentliga valfriheten för patienten. Självklart även att den forskning (inklusive utländsk forskning) som visat på evidens ska implementeras i sjukvården.

Vi har allt att vinna i form av förbättrad hälsa och ökad autonomi för den enskilde individen av att uppnå Världshälsoorganisationen målsättning för integrerad vård. Låt oss inte bli sist inom detta område återigen!

/Sara Hamidi Widén

___________________________________________________________________________

Om mig_STU5927

Jag är leg. sjukgymnast, hälsocoach och föreläsare. Sitter som ordförande i Enhets styrelse. Hälsa och relationer är mina hjärteämnen och därför är jag även sammankallande i Enhets arbetsgrupp Vård & Hälsa.  Jag bor med man och bonusbarn i södra Stockholm.

Annonser
%d bloggare gillar detta: