Archive by Author

Pengar, en kort betraktelse.

20 Aug

Vad är pengar egentligen?

Den hundralappen jag har i fickan representerar arbete jag utfört tidigare, alternativt har jag lånat den av någon annan som utfört ett arbete tidigare. Den är ett bevis på en tidigare realekonomisk transaktion av något slag. Om inte räntan fanns skulle det finnas lika mycket pengar som det gjordes arbete. Det är först när någon som har ett överskott vill ha mer tillbaks än vad man gett som obalanser kommer in i systemet.

Det är vad räntan (priset på pengar) medför; en ovillkorlig enkelriktad väg av transaktioner från den som behöver till den som har för mycket.

Om vi istället för ett pris på pengarna hade en kostnad för att hålla på dem skulle vägen byta riktning, från den som har för mycket till den som har ett behov.  Det kallas demurrage och har använts i många välmående samhällen tidigare.

Med demurrage skulle troligtvis inga skatter behövas för att omfördela välfärden utan enbart för att upprätthålla den.

/Georg Svensson

 

Annonser

Demokrati

21 Jun

All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare. Det står i regeringsformen – den grundlag som utgör grunden för vår demokrati.

Men vad är egentligen demokrati? Demokrati är ett grekiskt ord som betyder folkstyre eller folkmakt. Jag upplever att det är fler och fler som känner vanmakt, att det är fler och fler som inte upplever att de har någon makt alls. Har vi tappat demokratin någon stans på vägen i globaliseringen? Blev samhället för stort för oss?

Borde man inte i en demokrati känna sig delaktig i vad som sker runtomkring oss och i hur samhället bör utvecklas?

Är den representativa demokratin en form av demokrati som fungerar i ett samhälle som är så litet att man känner den som man överlåter sin rätt till medbestämmande till, ett samhälle som är långt ifrån så stort som det vi har idag?

All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare. Är riksdagen en bra företrädare för folket, kan 350 individer representera en befolkning om 9 miljoner invånare?

Jag tror inte det. Det finns idag alla möjligheter att lyssna på medborgarens önskemål men det tar sig uttryck i dagliga opinionsmätningar. Borde inte dessa resurser istället ge medborgaren sitt medbestämmande tillbaks?

Är det egentligen en rädsla för att ta ansvar som ligger bakom? Är det därför vi betalar våra folkvalda att fatta beslut i vår frånvaro; för att de skall bära ansvaret, för att vi medborgare skall kunna ha vår åsiktsfrihet obesudlad? Eller vad är det som ligger bakom att vi inte bestämmer hur vi vill ha det och sedan genomför det?

I företagsvärlden talar man om att anonyma och svaga ägare skapar starka ledare. En som ständigt togs upp i dessa diskussioner var P G Gyllenhammar. Är det så vi har ordnat styret över våra nationer; så att den som blir vald får oinskränkt makt? Är demokratin i själva verket offrat på effektivitetens altare?

Det finns fler frågor än svar och det enda sättet att komma framåt är att föra ett samtal om dessa frågor, tillsammans. Ett intellektuellt ärligt samtal i sann demokratisk anda.

Georg Svensson

%d bloggare gillar detta: