Tag Archives: blogg

Bloggen flyttar – Du följer väl med?

13 Feb

hemsidan

Enhet kommer att flytta bloggen till hemsidan – enhet.se. Vi gör det för att vi vill ge en samlad bild av Enhet. På enhet.se finns vårt partiprogram med vad vi vill uppnå. Vi har också gett vår hemsida en uppfräschning. Det är viktigt för oss att då även bloggen finns i anslutning till detta. Därför kommer vi inte att uppdatera denna blogg mer.

Redan nu kan du på vår nya blogg läsa om vårt kommande årsmöte som kommer att vara

9-10 april 2016 i Stockholm på Södergården, Götgatan 37

 

Vi hoppas att du vill följa med oss och fortsätta följa oss. Det gör du enklast genom att följa länken nedan och på höger sida förnya din prenumeration på vår blogg. Vi tackar dig i förväg för detta och säger ”På återseende!”

 

PrenumereraEnhets blogg

Hemsidanenhet.se

Om årsmötetVälkommen till års- och medlemsmöte

Annonser

Kan Enhet fylla tomrummet?

28 Sep

Det är en spännande tid. Förra helgen träffades medlemmar och sympatisörer uppe på Omberg i Östergötland för två dagars umgänge och samtal. Det mesta kretsade kring arbetet med att skapa ett politiskt program för Enhet. Ett första förslag hade tagits fram av en intern arbetsgrupp som arbetat med detta under sommaren.  Under helgen jobbade flera arbetsgrupper intensivt med olika delar av vårt nya program samt de förslag på ny logotyp som vi fått.  Det märktes att det fanns ett uppdämt behov att prata om konkreta samhällsfrågor inom Enhet, för synpunkterna och tilläggsförslagen var så många att söndagen inte räckte till för att gå igenom allt och komma till beslut…

På det extra årsmötet som följde valde vi därför att vänta med beslutet av nytt partiprogram tills allt är redigerat och godkänt. Mötet beslöt att skapa en ny grupp som nu ska redigera alla inkomna förslag och jobba fram det slutliga förslaget som kommer att skickas ut till alla medlemmar för att sedan godkännas av styrelsen i höst.

Bakgrunden till allt detta är ett arbete som pågått i Enhet sedan förra valet och som handlar om en utveckling av Enhet till ett nytt politiskt alternativ. Därför hade vi också en nystartsfest på Omberg för att markera det som nu sker: Enhet tar ett nytt kliv som manifesteras genom ett nytt politiskt program, ny logotyp, ny hemsida och övergång till två språkrör.

Vi är många som känner ett stort tomrum i svensk politik idag. Visserligen finns det många partier att välja bland, men väldigt lite skiljer dessa åt i grunden. Alla riksdagspartier grundar sig mer eller mindre på det rådande ekonomiska systemet, på den s.k. ”arbetslinjen” och på hög beskattning av arbetsinkomst. En annan sak som förstärker behovet av en ny kraft i riksdagen är den svenska blockpolitiken. Själv har jag alltid upplevt den som väldigt destruktiv. Sakfrågorna har kommit i skymundan och istället har de båda blocken framhävt sig själva, förlöjligat och misstänkliggjort det andra blocket. Detta bidrar till ett allt större politikerförakt.

Sverige behöver därför ett nytt politiskt alternativ. Ett alternativ till dagens blockpolitik där viktiga samhällsfrågor drunknar i en ytlighet, där jakten på medial uppmärksamhet, röster och ministerposter har tagit överhand. En ingång till en ny politik för ett medmänskligare samhälle och samverkan med andra bortom egoism och särintressen.

Enhet är en politisk rörelse som försöker formulera en helhetssyn på människan och samhället. Enhets grund vilar på en förståelse av alltings grundläggande enhet och ömsesidiga beroende. Målet för vårt arbete är en värld i balans och harmoni. Både för jorden som helhet, vårt samhälle och inom varje enskild individ.

Människan har både fysiska, själsliga och existentiella behov. För att vara i harmoni måste alla delar få plats, inte minst de inre behoven av kärlek, trygghet och frid. Grunden till ett hållbart samhälle börjar inom varje individ. Därför arbetar Enhet för ett samhälle som ser, förstår och bejakar alla dessa behov.

Samhällets värdegrund måste vila på medkänsla och solidaritet, på att vi behandlar andra på samma sätt som vi själva vill bli behandlade. En globalt mänsklig etik som är en gemensam nämnare hos jordens alla folk oberoende av nationalitet, ålder, kön, livsåskådning eller kulturtillhörighet. Vi är alla delar av en och samma enhet och vi har tillsammans ett ansvar för helheten. Ett ansvar som bygger på medkänsla, samarbete och syskonskap.

Enhet arbetar också för ett nytt ekonomiskt system som är räntefritt och grundar sig på solidaritet, rättvisa och jordens verkliga behov och resurser istället för dagens spekulationsekonomi. ”Arbetslinjen”, som innebär att vi värderas efter vad vi producerar, behöver bytas ut mot en ”existenslinje” där alla garanteras en ekonomisk bastrygghet av den enkla anledningen att vi finns till på denna jord och är delar av ett gemensamt samhälle. De resurser som jorden, solen och de ekologiska systemen ger oss ska tillhöra alla och bidra till ett hållbart och harmoniskt samhälle. Ett förändrat skattesystem som istället för hög beskattning av inkomst på arbete beskattar nyttjande av naturresurser och mark, samt konsumtion och spekulation.

Det är en spännande tid vi går till mötes. Välkommen.

/Krister Segergren

Enhet startar blogg!

5 Maj

Välkommen till Enhets blogg!

Medvetenheten om vikten av enhet växer överallt. Enhet inom varje individ, enhet i samhället och enhet mellan alla nationer.

Som ett led i det arbetet finns partiet Enhet. Enhet är det alternativet i Svensk politik som förutom yttre samhälleliga förändringar samtidigt arbetar för inre förändringar. För den brist på fred vi ser ute i världen är en konsekvens av den brist på frid vi känner inom oss själva. Vi menar att inre frid är en förutsättning för yttre fred. Därför måste allt politiskt arbete för att förändra samhället också gå hand i hand med att förstå oss själva. Sverige behöver ett nytt politiskt alternativ, ett alternativ som bygger på mänskliga värden istället för profit, spekulation och evig tillväxt.

Även Enhet som politiskt parti växer! Nu tar vi steget och startar en blogg.  Inom kort kommer vi igång. Vi hoppas du följer med på vår resa.

Varma hälsningar,

Enhets styrelse

www.enhet.se

%d bloggare gillar detta: