Tag Archives: enhet

Bloggen flyttar – Du följer väl med?

13 Feb

hemsidan

Enhet kommer att flytta bloggen till hemsidan – enhet.se. Vi gör det för att vi vill ge en samlad bild av Enhet. På enhet.se finns vårt partiprogram med vad vi vill uppnå. Vi har också gett vår hemsida en uppfräschning. Det är viktigt för oss att då även bloggen finns i anslutning till detta. Därför kommer vi inte att uppdatera denna blogg mer.

Redan nu kan du på vår nya blogg läsa om vårt kommande årsmöte som kommer att vara

9-10 april 2016 i Stockholm på Södergården, Götgatan 37

 

Vi hoppas att du vill följa med oss och fortsätta följa oss. Det gör du enklast genom att följa länken nedan och på höger sida förnya din prenumeration på vår blogg. Vi tackar dig i förväg för detta och säger ”På återseende!”

 

PrenumereraEnhets blogg

Hemsidanenhet.se

Om årsmötetVälkommen till års- och medlemsmöte

Annonser

Människor är födda till att samarbeta

1 Nov

 Del 2 av 2. Ett antropologiskt perspektiv. Läs del 1 här.

En vanlig uppfattning är att människor är, till naturen, egoistiska och det är därför världen ser ut som den gör med miljöförstöring, krig och elände. Vi håller helt med om att världen ser ut som den gör just pga egoistiska handlingar. Men vi invänder mot att det behöver vara så och att det är det mesta naturliga uttrycket av vår mänskliga natur.

Människor är födda till att samarbeta. Vi strävar efter mänsklig närhet och gemenskap. Kontakt är således en mycket mer rotad egenskap hos människan än vad konkurrens är. Förlust av kontakt är kopplat till både fysisk och psykisk ohälsa.  Samtidigt visar studie efter studie i ämnet på undantaget att osjälviska handlingar är kopplat till överlevnad då både människor och djur utför mängder med altruistiska handlingar som omöjligen är av vinst för dem. Vi kan känna vad våra medmänniskor känner bara genom att titta på dem. Vårt fantastiska spegelneuronsystem i hjärnan ger oss empati och förståelse för andra människors känslor och handlingar. Det är som om vi själva upplever det de upplever. Vår biologiska natur är alltså skapad till att känna empati. 5330_129601695732_4826894_n

Samarbete, som är en medfödd drivkraft, behöver inget belöningssystem för att upprätthållas. Vare sig bland människor eller djur. Mycket ligger förstås på vår barnfostran. Vad väljer vi att lära våra barn? Att empatisera och samarbeta eller att konkurrera? Att respektera sina egna och andras behov? För vi vet ju att ett barn som inte får sina behov bemötta visar en lägre förmåga att möta andra människors behov. De barn som får mer av föräldrarnas tid och uppmärksamhet och närvaro i tidiga år behåller sin naturliga medkänsla och osjälviskhet när de är vuxna, medan de som får mindre av detta utvecklar ett mer egoistiskt agerande – som ett självförsvar för att inte känna smärta och separation.  Barn är födda till att samarbeta, det är en uppfostran med bland annat belöningar och bestraffningar som tar död på denna medfödda förmåga.

Således är det förstås vad vi väljer att göda och nära hos den mänskliga naturen som växer. Vårt samhällssystem belönar girighet och konkurrens och missgynnar empati och osjälviskhet. Men vi får inte blanda ihop samhällssystemets och uppfostrans starka påverkan med uppfattningen att människan är krigisk till sin natur i vilket sammanhang och samhällssystem som än råder. Och trots att vi haft många patriarkala samhällsstrukturer genom århundradena har människans medkännande natur lyst igenom. Det finns nämligen empiriskt stöd i historien genom antropologisk och etnologisk forskning som visar att människan gillar och tycker om att samarbeta.

gruppmysDet finns flera forskare inom antropologin som lyfter fram att krigsföring hos människor påverkas av samhällets komplexitet och grad av hierarkisk ordning; enkelt uttryckt innebär detta att i samhällen där medborgarna har makten närmare sig, en plattare samhällsbyggnad där man enklare påverkar sin egen vardag och känner större delaktighet i samhället, så stödjer detta samarbete och därmed också ett fredligt samhällsbyggande. Forskare menar även att trots att det förekommer krig i världen idag, så lever ändå de allra flesta människor i fred och att människans historia har haft mer av fred än krig. Detta är något vi bör komma ihåg och det ger också hopp att vi människor absolut har potential och möjlighet att skapa fred, att vi kan lösa våra eventuella konflikter på ett fredligt sätt. Det ligger i vår natur.

Det finns olika villkor som garanterar kontakt och samarbete mellan människor hur olika individerna än är. Det viktigaste villkoret är ett övergripande gemensamt mål. Enhet vill samla människor och organisationer som arbetar för det gemensamma målet att förändra samhället. Att ändra systemet efter människans och naturens villkor, att främja jämställdhet, jämlikhet och en ekologiskt hållbar utveckling, och därmed säkerställa människans och planetens fortlevnad. Det gemensamma målet skapar kontakt mellan människor från olika samhällsskikt, generationer och nationer. När människor arbetar mot ett gemensamt mål överskuggas individens begränsningar, smärtupplevelser minskar, individernas hjärnvågor synkroniseras, fördomar minskar och upplevelsen av lycka ökar.

Genom att lära oss mer om människans natur kan vi omarbeta vårt sätt att förhålla oss till oss själva, till vårt interagerande till andra individer, djur och natur. När vi avrustar oss våra konkurrensinriktade benägenheter börjar vi blomstra. Här skapas kontakt och en större identitet under benämningen ”vi”. Ensam må vara stark, men samarbete är starkare och vi människor är födda till att samarbeta.

/Sara Hamidi Widén & Raphael Mabo

_________________________________________________________________________________________

Referenser:

Barsade, S.G. (2002). The Ripple effect: Emotional contagion and its effect on group behavior. Administrative Science Quarterly, 47:644-675

Bramel, D. (2004) ”The strange career of contact hypothesis” i The Psychology of ethnic and cultural conflict, red. Lee, Y.T., McCauley, C., Moghaddam, F. & Worchel, S.

Fry, P. Douglas (2007). Beyond war. New York, Oxford University Press.

Fry, P. Douglas (2005). The human potential for peace. New York, Oxford University Press.

Keysers., C, Gazzola., G. (2006). Towards a unifyring neural theory of social cognition. Progress in Brain Research, 156:379-401.

Pettigrew, T.F.(1998). Intergroup contact theory. Annual Review of Psychology, 49:65-85.

Daun, Åke och Norebrink, Hans (2009). Snällare än du tror. Människan – social av naturen. Nya Doxa Bokförlag.

_________________________________________________________________________________________

Om oss: bild 8

Sara: leg. fysioterapeut, hälsocoach, föreläsare och studerande. Styrelseordförande i Enhet. Bor i Stockholm med man och bonusson.

Raphel: Skribent, informatör och coach samt akademiker med etnologi och idéhistoria som huvudämnen. Bosatt i Askersund och en av Enhets riksdagskandidater.

Samarbete för evolutionen framåt

10 Okt

– Del 1 av 2. Ett biologiskt perspektiv. Läs del 2 här.

Ett vanligt motargument till Enhets politik är att människan är född egoistisk, girig och aggressiv och att ett samhälle uppbyggt på samarbete, empati och fred därför är en naiv idé – en utopi. Tack och lov gör forskningen ständiga framsteg som skakar denna tes i dess grundvalar.

Ta våra egna kroppar som ett exempel på en samarbetsstrategi. Vi består av ett tiotal biljoner celler som alla är sin egen ”cellindivid” men som tillsammans skapar ett levande samhälle som samarbetar för sin gemensamma överlevnad.

Det är bland annat Charles Darwin med sin teori om att evolutionen drivits fram genom blodiga strider i naturen som en kamp för överlevnad, som påverkat vår syn på samarbete och konkurrens. Att det är en vanlig livssyn är lätt att förstå med all den stress och kamp för överlevnad som råder i samhället. Även när kampen inte är befogad eller 36031_441974480732_2239969_nnödvändig så fortsätter människor kämpa, för det är bara den verkligheten de känner till. Men Darwin blev faktiskt missförstådd i sin helhetsteori där enbart den konkurrensinriktade delen har lyfts fram. Han medgav till och med själv under sin ålders höst att hans evolutionsteori inte uppmärksammat vissa delar tillräckligt.

Den som kanske egentligen skulle kallas evolutionsteorins fader är Jean Baptiste de Lamarck som var 50 år före Darwin med att föreslå att hela djursystemet var ett resultat av evolution. Dessutom är Lamarcks evolutionsteori betydligt mer okrigisk. Den bygger nämligen på en givande samverkan mellan organismer och omgivning. Detta ger organismerna anpassning och utveckling i en föränderlig värld. Numera börjar delar av Lamarcks teori omvärderas då dagens cellbiologers fynd mer och mer överensstämmer med dem.

Det är allmänt känt att olika organismer lever i symbios med naturen. Det har även visat sig att när organismer har samarbetat på detta sätt har det inneburit gigantiska steg i evolutionen. Vi har även fått en fördjupad förståelse av detta samarbete via systemteorin. Den förklarar den intimt förbundna relation djur emellan som gjort att de utvecklats och fortsätter att samexistera med olika bakterier och andra mikroorganismer. Denna samverkan krävs för att upprätthålla normal utveckling och hälsa. Tack vare epigenetiken vet vi nu att en varelses utveckling är beroende av dess omgivning och denna koppling, inte bara generna, är något som ärvs av kommande generationer. I studier om bakterier som utsätts för extrem miljöstress har resultat visat att bakterierna evolverat icke slumpartat utan snarare helt målinriktad i direkt motsats till den genetiska koden. Detta på en mycket kort tid för att återställa balansen med sin omgivning och således säkerställa dess överlevnad. Omgivningens bevisade relevans undanröjer den förlegade synen på DNA som deterministisk, dvs oberoende av miljön. Istället börjar vi förstå vikten av vad vi äter, vilken luft vi andas, hur våra känslomässiga relationer är, vad vi väljer att låta våra tankar fokusera på och hur pass vi upplever 34607_441975255732_4467026_natt våra existentiella behov är tillgodosedda. Med andra ord hur vi lever i förhållande till oss själva och varandra och där en god samverkan möjliggör ökad chans till välmående och överlevnad.

En annan fascinerande aspekt av samarbete i djur- och växtlivet, som den moderna forskningen upptäckt, är att levande organismer – hör och häpna – delar med sig av sina gener till varandra. Inte bara inom samma art utan mellan de olika arterna. De olika organismerna kan alltså ta del av varandras ”erfarenhet” och således påskynda evolutionen. Dessa upptäckter rimmar ganska illa med den gamla uppfattningen om en allenarådande konkurrensinriktad evolution. Med denna kunskap förstår vi också hur riskfyllt det är med genmodifiering. Att ändra i en arts gener kan omöjligt ge en förutsägelse av hur det kommer att påverka andra arter och hela ekosystem.

Med detta sagt kan man börja fundera kring hur vi ska ha det egentligen – ska vi leka gudar över naturen samtidigt som vi tänker om oss själva som konkurrensdrivna djur på savannen? Eller ska vi se oss själva som människor med de sofistikerade sidor och den komplexa medvetenhet som möjliggör ett riktigt ansvarstagande för vår jord? För vi har all möjlighet att göra som naturen och börja samarbeta för att på så vis föra evolutionen framåt.

/Sara Hamidi Widén

_______________________________________________________________________________________

Om mig själv_STU5927

Jag är leg. fysioterapeut, hälsocoach och föreläsare. Sitter som ordförande i Enhets styrelse. Friskvård och hälsa är mitt hjärteämne och därför är jag även sammankallande i Enhets arbetsgrupp Vård & Hälsa.  Jag bor med man och bonusbarn i södra Stockholm.

Dags för avveckling av svensk kärnkraft

8 Okt

Under bokmässan i Göteborg 26 – 29 september i år lanserades en kärnkraftskritisk antologi ”Kärnkraft. Farlig och förlegad” av Maj Wechselmann, Mats Fors och Olof Stierna med baksidestext av Birger Schlaug. Olyckshändelsen i Fukushima är fortfarande i färskt minne, men vad hände med den svenska kärnkraftsavvecklingen? 

kärnkraft nej tack

Svenska folket röstade år 1980 för att avveckla kärnkraften. Line 2 och 3 fick tillsammans nästan 80 procent av rösterna och totalt sett var det linje 2 som vann med linje 3 som tvåa. Alla förslagen var emot kärnkraften, men skillnaden är att linje 2 ville avveckla successivt samtidigt som man satsade på energihushållning, effektivisering och höjd säkerhet, linje 3 ville avveckla inom tio år samt en satsning på alternativen och linje 1 ville behålla den nuvarande nivån och vänta med avvecklingen. Linje 1 fick inte ens stöd av 20 procent av svenska folket. Det har nu gått mer än 30 år och kärnkraften är fortfarande inte avvecklad, den är inte ens på gång att avvecklas.

Kärnkraftsavvecklingen står still därför att regeringen har tryckt på stopp-knappen för den, det tycks inte vara en högprioriterad fråga. Trots folkomröstningens kraftiga majoritet för avveckling så har flera regeringar på raken försummat denna viktiga fråga. Vi anser att det är dags att ta svenska folkets vilja på allvar och följa folkomröstningens utslag! Demokratiska beslut kan inte ändras annat än genom nya demokratiska beslut. Vi vill att folkomröstningar ska vara beslutande och inte som idag rådgivande.

Torium lyfts ofta fram som en lösning på dagens kärnkraft. För att torium ska fungera som kärnbränsle behövs det kombineras med uran, vilket gör att problemen med radioaktivitet och avfallshantering fortsätter – om än på en minskad nivå jämfört med dagens kärnkraft. En till faktor som sällan brukar tas upp gällande torium, det är att den precis som uran innebär miljöförstörande gruvbrytning. I Sverige idag har senaste tiden uppstått stora konflikter mellan den ökande exploateringen av gruvor och människor som värnar om miljö, biologisk mångfald och känsliga naturområden. Det pågår nu en ökad prospektering av gruvor på mark som är renarnas betesmarker och därmed riskerar att innebära en destruktiv påverkan på samernas traditionella livsstil och kulturvärde. En ökad gruvnäring är inte en försvarbar lösning med tanke på de problem som kommer i dess spår!

Enhet är ett parti för hållbar utveckling – ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Vi vill avveckla kärnkraften och samtidigt satsa på energieffektivitet och förnyelsebara energikällor, som exempelvis sol- och vindkraft. Vi tror på en framtid med mindre lokala elproducenter. En omställning av samhället som även innebär mer återvinning och hushållande av våra naturresurser. Ett ekologiskt jordbruk med mångkultur och ett skogsbruk baserat på kontinuerligt uttag istället för skövlande och kalhyggen. Ett samhälle där det blir billigare att leva ekologiskt och mer miljömässigt än idag. Denna omfattande omställning vill Enhet få till bl a genom den skattereform vi förespråkar, där de gemensamma naturresurserna kommer alla till del via avgifter på nyttjandet av dem.

Raphael Mabo
Kommunikatör Enhet

Richard Danilda
Suppleant styrelsen Enhet

Krister Segergren
Språkrör Enhet

Sanna Nova Emilia
Språkrör Enhet

http://www.enhet.se  –  Politik på människans och naturens villkor!

Nu börjar framtidens politik!

31 Aug

Sverige behöver ett politiskt alternativ som ser människans djupare behov och arbetar för ett fredligt samhälle med utgångspunkt i alla människors lika värde. Ett samhälle där varje människa har samma rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda. Politik på människans och naturens villkor.

We are all in this togetherSverige behöver ett parti som vet att ett fredligt och hållbart samhälle börjar inom varje människa och utgår från den grunden. Genom att förstå och bejaka varje människas existentiella behov skapar vi förutsättningar för en rik gemenskap människor emellan och ett starkt samarbete för samhällets högsta goda. En trygg människa är en rik människa.  Det är den sortens rikedom vi behöver och som Enhet nu vill lyfta in i den svenska samhällsdebatten.

Enhet är en rörelse som formulerar en helhetssyn på människan och samhället. Vår grund vilar på en förståelse av alltings grundläggande enhet och ömsesidiga beroende. Målet för vårt arbete är en värld i balans och harmoni, både för jorden som helhet, för vårt samhälle och för varje enskild individ. Enhet är en ingång till en ny sorts politik för ett mer medmänskligt samhälle, där vi samverkar med varandra bortom egoism och särintressen.

Vi har bara en jord. Vi behöver nu tillsammans skapa en värld där vi lever i harmoni med naturen genom att vi behandlar den som ett med oss själva. Där vi prioriterar livet och den ekologiska balansen framför materialism och ekonomisk tillväxt. Ett samhälle som främjar mänskliga relationer och livskvalitet, Ett samhälle där pengar enbart används som ett medel för byte av varor och tjänster. Ett ränte-, spekulations- och inflationsfritt samhälle, där mänskliga värden står över vinstintressen. Där vi prioriterar människoliv och mänsklig omsorg framför skapade behov, skuldsättning och investeringar i överflödig produktion, konsumtion, vapen och krig.

Vi tror på ett samhälle i samarbete framför konkurrens, där vi gemensamt tjänar varandra, istället för att tjäna på varandra. Ett samhälle där vi inte behöver slåss för vår medfödda rätt att överleva, vilket idag bidrar till stress och sjukdom för många människor. Vi föreslår därför en garanterad ekonomisk basinkomst för alla. Denna basinkomst ska finansieras genom en naturresursavgift och inte genom skatt på arbete. Skatt på arbete vill vi istället successivt fasa ut, då denna beskattning motverkar kreativitet och arbete. Idag ser vi en rad brister i bland annat omsorg, vård och undervisning, som delvis har sin orsak i dagens höga beskattning av arbete.

Sköna fötter

Vi vill vara med och skapa ett samhälle i mångfald, där våra likheter förenar och våra olikheter kompletterar. Där varje människa får möjlighet att utvecklas till sitt bästa jag och finna meningsfull sysselsättning. Vi tror att grunden för detta bland annat läggs i skolan som ska vara en plattform med en helhetssyn på människan. En skola som utgår från våra barns och ungdomars behov – ej ifrån näringslivets eller politiska ideologiers behov. En skola med fokus på människors utveckling till kreativa, medkännande, självmedvetna och trygga individer som utvecklar och använder sina förmågor för sitt eget och samhällets bästa. Skolplikten anser vi bör försvinna till förmån för en Läroplikt.

Vi tror på en fördjupad och väl utvecklad demokrati med största möjliga utrymme till delaktighet och ansvar inom frågor som berör den enskilda människan. Att inte lyssna och ta del av alla människors erfarenheter är ett enormt socialt och ekonomiskt slöseri. Vi vill införa möjlighet till direktdemokrati som komplement till dagens representativa demokrati.

Delar du vår vision? Varmt Välkommen till Enhet. Vi vet att den dag vi alla vill och vågar tro att den är möjlig så blir den vår nya verklighet. Vi tror att det är dags nu, för oss alla att ta personligt ansvar för det samhälle vi vill leva i. Framtidens politik börjar inte i maktens korridorer. Framtidens politik börjar hos dig och hos mig.

Sanna Nova Emilia
Krister Segergren
Språkrör för Enhet
sockerrören

Att sätta barnen främst – Enhets politik för skola och utbildning

21 Aug

Hur vore det om vi tog alla beslut med hänsyn till de små i vårt samhälle? Hur vore det om vi istället för att med piska skola dem, förhöll oss till att bli skolade av dem?  Hur vore det om vi i större utsträckning lyssnade på dem och lät dem få vara barn, få vara i den kreativa leken, utan att bli störda, utan att bli stöpta in i ett system som inte kan fungera för alla? Det vore väl alldeles förträffligt!?

skolbarnEnhets Partiprogram uttrycker:
”Enhet önskar bidra till skapandet av en inifrånstyrd skola – där lust, lek, nyfikenhet, utforskande och glädje är den ledande energin i våra barns utveckling. En skola där vi bidrar till barnens kreativa och fria tänkande genom att vägleda dem med frågor framför att ge dem färdiga svar. Där vi lyssnar aktivt och intresserat på våra barn och låter dem få komma till uttryck utan att bedöma/värdera eller jämföra deras tankar, deras person eller förmågor. En skola där vi kanske inte alltid kan ledas av mätbara mål och värderingssystem utan av kärleken till livet och varandra.

Den avgörande skolfrågan bör vara: ”Hur skapar vi en skola dit våra barn älskar att gå? Där varje barn känner glädje och meningsfullhet? Där varje barn känner att det får komma till sin fulla rätt och utvecklas utifrån sin egen bästa förmåga?””

Ur den grundsynen vill Enhet bygga för framtiden. Läs mer här.

Vidare vill Enhet gå från skolplikt till läroplikt. Det har uttryckts både av FN och Europa konventionen att det är alla föräldrars rättighet att välja vilken sorts undervisning man vill ge sina barn.

Enhet är därmed också positiv till friskolor, om de överensstämmer med de visioner partiet har. Enhet menar att det inte som i dag ska vara möjligt för privata företag att kunna ta ut vinster från verksamheten. De pengar som samhället satsar på utbildning ska inte gå till någonting annat än vad syftet är. Eventuellt överskott ska investeras i skolan.

Vad gäller högskolestudier kan nämnas att med Enhets förslag på Basinkomst, kan alla som önskar, studera utan att skuldsätta sig, eftersom studielån och -bidrag försvinner vid ett sånt införande.

Vad gäller förskolan, ser Enhet att med Basinkomsten ges föräldrar även här möjligheten att välja som det passar dem. Enhet tror på mindre barngrupper och sjuktal då fler kommer välja att stanna hemma med sina barn under en längre tid. Kortare dagar för de barn som är på förskolan är också att vänta sig. En mer kvalitativ förskola skapas helt enkelt.

Jag är fullständigt övertygad att vi kan skapa detta! Det är helt upp till oss vad vi väljer. Och jag vet att många vill förändring. Med dövat samvete lämnar vi in våra barn till en oftast stressig och kvävande atmosfär, där prestation och krav leder till många barns illa mående. Jag vill göra annorlunda!

Jag vill avsluta som jag började; ”Hur vore det om vi tog alla beslut med hänsyn till de små i vårt samhälle?” och tipsa om ett mycket bra och känslosamt föredrag. Väl värt att se!

/Richard Danilda

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Om mig själv:

Richard DanildaJag bor i Mölnbo på landet med fru och barn. Jag är riksdagskandidat, kontaktperson och kommunikatör för Enhet. Jag ställer också upp i valet till Kommunfullmäktige i Södertälje.
Är också aktiv och arbetar i Svenska Biodynamiska Föreningen och odlar för husbehov hemma.

Jag är övertygad georgist och mitt främsta mål är den balanserade organisationen av jorden. Jag befinner mig helst på landsbygden och i naturen och arbetar för att vända den urbaniserade ekonomiska likriktningen. Jag brinner särskilt för att åter sätta gården i centrum för människors existens, den plats som fortfarande är lika viktig som den alltid varit.

Det spirar!

24 Jul

Gästbloggare: Richard Danilda

Det spirar verkligen inom Enhet. Det är känslan när jag efter att ha återvänt till rörelsen efter 2 års frånvaro, läser och själv debatterar i grupperna på Facebook, och när jag konverserar med de aktiva. Efter många år av stiltje pratas det mer och mer om Enhet. Jag har mött flera sista veckorna som faktiskt har hört talas om Enhet. Så var inte fallet när jag klev ur. Och jag tror det beror på flera faktorer, som naturligtvis är sammankopplade med varandra.

En idé vars tid kommitEnhet har inte bara ett gediget Visionsprogram som ligger till grund för det samhälle som vill skapas, utan också numera ett jättefint Partiprogram. I fjol jobbade ett fåtal aktiva febrilt och i januari år antogs det nya Partiprogrammet. Detta ligger som en gedigen grund att nu bygga vidare på. Det finns helt säkert utvecklingspotential och jag vet att det just i skrivande stund knepas och knopas och filas ytterligare på Partiprogrammet.

Enhet är också unika i sin politik och intentioner, med ett helhets(be)grepp kring hur en ny kultur ska byggas. En kultur baserad på harmoni och balans med planeten och alla dess invånare. Och inget ligger väl mer i tiden än just det? När vi ser oss omkring, läser larmrapporter om tillståndet på jorden och observerar vårt gensvar genom växande gräsrotsrörelser, förstår jag att något stort är på gång. Folk vill förändring! Vi börjar sakta vakna upp ur vår djupa dvala där vi våldfört oss på hela ekosystem och där våra barns framtid är osäker. Jag vet att som det redan nu ser ut, så kommer inte mina barn att uppleva det jag upplevde i samma ålder. Det är inte ok för mig! Därför är jag aktiv i Enhet. Därför har jag tagit på mig ansvaret att göra mitt yttersta för att vända trenden till ett mer blomstrande samhälle än som någonsin skådats!

Det positiva i kråksången är just det att vi faktiskt börjar vakna upp nu. Vi börjar lyssna på forskarrapporterna, vi börjar lyssna på vad vi själva känner. Vi börjar ifrågasätta om det verkligen är bra att peta i våra barn och gamla alla dessa mediciner, om det är bra att spruta nervgift över vår mat, om det är bra med ekonomisk tillväxt och skuldsättning… osv.

För att göra den förändring som krävs, behövs politiska beslut. Beslut som sittande riksdag inte kommer ta, är jag rädd. Där har Enhet ett guldläge i det att vara nya och inte sitta fast i ett gammalt system, i gamla tankebanor. Vi är inte rädda att ta de beslut som krävs av Jorden. Jag känner mig snarare glad att få möjligheten att ta dem. Det känns inte svårt att ta beslut som på lång eller kort sikt är positiva. Det känns bara glädjande.

Jag ser oss inte som en opposition. Jag ser oss det som att vi lämnat en kropp och skapar en ny. Den gamla förblöder så det är mer effektivt att skaffa sig en ny. Oppositionens tid är slut. Denna nya kropps innehåll är något annorlunda mot den gamla. Den är både mer förenklad och mer avancerad. Den är mer balanserad och samverkan mellan dess delar är mer effektiv och snabb. Den är starkare mot yttre och inre störningar och den är mer flexibel än den gamla rigida.

Denna nya kropp, eller samhällsstruktur, innefattas av Basinkomst för alla som ger en grundtrygghet utan motprestation.

Detta möjliggör att människor kan ägna sig åt det de verkligen vill, vilket naturligtvis kommer få oanade konsekvenser i positiv riktning för hela samhället. Det förenklar också hela administrationen. De flesta bidrag vi har idag försvinner. Henry George

Denna nya kropp har också Landskatt som bas för finansiering av vårt nya samhälle. Det gemensamma, jord, vatten, luft, mineraler, omloppsbanor runt jorden med mera, beskattas enligt Georgismens principer. Läs mer på http://landskatt.se.  Det icke förnybara beskattas mycket hårdare än det förnybara. Denna nya kropp har också Direktdemokrati. Besluten tas så nära det berörda området som möjligt. Inflytandet över beslutsprocessen ökar alltså för den enskilde individen.

Det var 3 exempel på vad Enhet vill införa. Till det kommer naturligtvis ekologiskt försvarbar livsmedelsproduktion, en skola/förskola barn måste dras ifrån och lärare slåss om att få jobba i, till exempel.

Så häng med du också, i att skapa en ny kultur, ett nytt paradigm, för våra barns skull och kommande generationer. Vi behöver bli fler!

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Om mig själv:

Richard DanildaJag bor i Mölnbo på landet med fru och barn. Jag är riksdagskandidat, kontaktperson och kommunikatör för Enhet. Jag ställer också upp i valet till Kommunfullmäktige i Södertälje.
Är också aktiv och arbetar i Svenska Biodynamiska Föreningen och odlar för husbehov hemma.

Jag är övertygad georgist och mitt främsta mål är den balanserade organisationen av jorden. Jag befinner mig helst på landsbygden och i naturen och arbetar för att vända den urbaniserade ekonomiska likriktningen. Jag brinner särskilt för att åter sätta gården i centrum för människors existens, den plats som fortfarande är lika viktig som den alltid varit.

%d bloggare gillar detta: